ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Дрозд О.П., Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Тевкун М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Посадська І.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Казимир В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто проблеми, пов'язані з оцінкою якості системи дистанційного навчання. Досліджено найбільш значущі дані і статистичні одиниці, які використовуються для оцінки якості системи дистанційного навчання. Виявлено дані, які можуть бути отримані з внутрішньої бази даних системи дистанційного навчання за допомогою стандартних інструментів. Запропоновано метод отримання даних, на основі моніторингу мережевого трафіку з використанням методики активних мереж.

Ключові слова:

дистанційне навчання, статистичні дані, оцінка якості, Moodle, база даних, моніторинг трафіку, методика активних мереж, активний вузол мережі

Використана література:

 1. Ахаян A. A. Виртуальный педагогический вузТеория становления / AA. Ахаян. – СПб. : Корифей, 2001. – С. 170.

 2. ISO 9000. Quality Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Availablehttp://www.iso.org.

 3. Трайнев В. А. Дистанционное обучение и его развитие. Обобщение методологии и практики использованияс / В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В. Трайнев. – М., 2008.

 4. Вострокнутов И. Е. Как выбирать программные средства” И.Е.Вострокнутов, Компьютерные учебные программы. – 2000. – № 2.

 5. Кузнецова З. М. Управление качеством дистанционного образования / З. М. Кузнецова, Г. С. Фисенко // Фундаментальные исследования. – 2006. – № 1 – С. 43-45.

 6. Зайченко Т. П. Основы дистанционного обучения: теоретико-практический базис : учебное пособие / Т. П. Зайченко. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – С. 167.

 7. A. Luxton, Quality Management in Higher Education.- Higher Education Management Series, 2005. – Num. 2 – P. 44.

 8. Аналитическая платформа Deductor как средство анализа результатов активности пользователей системы дистанционного обучения Moodle [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.moluch.ru.

 9. DARPA researches [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Availablehttp://www.darpa.mil.

 10. A. W. Jackson, J. P.G. Sterbenz, M. N. Condell and R. Rosales Hain, “Active Network Monitoring and Control: The SENCOMM Architecture and Implementation”, DARPA Active Networks Conference and Exposition (DANCE’02), New York, March 2002.

 11. K. Calvert, ed. Architectural Framework for Active Neworks. AN draft, AN Architecture Working Group, 1998.

 12. M. Tevkun, O. Verovko, J.N. Davies, V. Kazymyr and N. Rvachova. “Network traffic monitoring system using active network techniques”, Proceedings of the Fifth International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 13). – Wrexham: Glyndwr University. – 2013. – P. 161-168.

Переглянути статтю    Завантажити pdf