ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Часов Д.П., Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Обґрунтовано найбільш ефективні параметри кута атаки додаткових лопатей шнекового конвеєра, що впливають на величину рушійної сили, необхідної для переміщення металевої стружки. Виконано аналіз сил і параметрів, що впливають на величину рушійної сили. Розроблено математичну модель залежності рушійної сили від кута атаки 𝛼 додаткової лопаті. Запропоновано метод розвитку модельних уявлень процесу транспортування металевої стружки на підставі розроблених математичних моделей кута атаки α додаткових лопатей шнекового конвеєра на базі раніше неописаних рівнянь діючих сил і їх взаємозв'язків. Отримана графічна залежність рушійної сили від кута атаки 𝛼 додаткових лопатей з обґрунтуванням ефективного діапазону.

Ключові слова:

додаткова лопать, кут атаки, рушійна сила, шнековий конвеєр

Використана література:

  1. Адигамов К. А. Кинематика вертикального шнекового конвейера с неподвижным кожухом / К. А. Адигамов, В. В. Ширяев, С. Н. Байбара // Известия вузов. Сев.-Кавк. регион. Технические науки. – 2004. – С. 199–201.

  2. Патент Украины № 68113. МПК B65G 33/14. Винтовой конвейер / Р. Б. Гевко и др. заявл. 29.09.2011 ; опубл. 12.03.2012. Бюл. № 5/2012.

  3. Першин В. Ф. Экспериментальное исследование характера движения сыпучего материала вдоль оси барабанного смесителя / В. Ф. Першин, Ю. Т. Селиванов, А. В. Орлов // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2002. – Т. 8, № 2. – С. 265–271.

  4. Черненко Г. В. Обоснование параметров вертикального шнекового конвейера с оребренным кожухом для транспортирования сыпучих материалов : дис. … канд. техн. наук / Г. В. Черненко. – Шахты, 2010. – 135 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf