ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Горбенко П.К., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Ковтун А.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Рогоза О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Шоломій Ю.Є., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Наведені експериментальні дані про діркові центри кристалів KCl високої чистоти, а також про діркові центри, що пов’язані з домішкою іонів Li+ та Na+. Показано, що вільні галоїдні вакансії дифундують у кристалі вже при низьких температурах.

Ключові слова:

іони Li+, іони Na+, діркові центри, галоїдні вакансії

Використана література:

1. Горбенко П. К. Структура и превращение дырочных центров в кристаллах КСl и КСl+NaCl / П. К. Горбенко, Н. П. Калабухов, А. А. Ковтун // УФЖ. – 1972. – Том 17, № 11. – С. 1866–1872.

2. О дефектах, генерируемых рентгеновским излучением в кристалле КСl / П. К. Горбенко, Н. М. Ежов, А. А. Ковтун, А. Н. Телятник // УФЖ. – 1973. – Том 18, № 7. – С. 1068–1074.

3. KänzigW. Phys. Rev., 99, 1890, 1955.

4. Delbecq C., Hutchinson E., Scheamaker D., Yasaitis E.L., Yuster P.H., Phys Rev., 187, 1103, 1969.

5. Горбенко П. К. Структура и превращение дырочных центров в кристаллах КСl:NaCl / П. К. Горбенко, А. А. Ковтун // ФТТ. – 1972. – Том 14, № 4. – С. 1225–1227.

6. Мотт Н. Электронные процессы в ионных кристаллах / Н. Мотт, Р. Генри. – М., 1950.

7. Лидьярд А. Ионная проводимость кристаллов / А. Лидьярд. – М., 1962.

8. Рубан М. А. Авторское свидетельство № 219862 / М. А. Рубан // Официальный бюллетень Комитета по делам изобретений и открытий. – 1968. – № 19, 96.

9. Guckers E.F., Halvetica Phys. ACta, 41, 493, 1968.

10. Горбенко П. К. Превращение электронных центров в кристаллах КСl+LiCl / П. К. Горбенко, Н. П. Калабухов, А. А. Ковтун // УФЖ. – 1973. – Том 18, № 7. – С. 1107–1111.

11. SchoemakerD. Phys. Rev. B, Solid State, 7, 786, 1972.

Переглянути статтю    Завантажити pdf