ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Новомлинець О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Олексієнко С.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Завальна І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Половецький Є.В., Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз наявних способів зниження рівня пластичної деформації основних матеріалів при електроконтактному точковому зварюванні. Показано, що найбільш ефективним засобом зниження рівня деформації є локалізація теплової енергії у вузькій приконтактній зоні. Встановлено, що доцільним при цьому є використання багатошарових прошарків зі зварювального матеріалу.

Ключові слова:

електроконтактне точкове зварювання, пластична деформація, багатошарові прошарки, локалізація теплової енергії

Використана література:

1. Технология и оборудование контактной сварки : учебник для машиностроительных вузов / Б. Д. Орлов, А. А. Чакалев, Ю. В. Дмитриев и др. – М. : Машиностроение, 1986. – 352 с.

2. Кочергин К. А. Контактная сварка / К. А. Кочергин. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 240 с.

3. Гуляев А. И. Технология и оборудование контактной сварки : учебник для машиностроительных техникумов / А. И. Гуляев. – М. : Машиностроение, 1985. – 256 с.

4. Пахаренко В. А. Зварювання тиском / В. А. Пахаренко. – К. : Екотехнологія, 2011. – 272 с.

5. Lutz Dorn, Talat Lecture 4500. Resistance Welding. – Berlin : European Aluminium Association, 1994. – 23 p.

6. Контактная сварка алюминиево-стальных переходников с использованием деформируемых композитных прослоек / В. С. Кучук-Яценко, А. В. Лозовская, А. А. Наконечный, А. Г. Сахацкий // Автоматическая сварка. – 2006. – № 8(640). – С. 46–48.

7. Спосіб дифузійного зварювання металевих деталей через прошарок : патент на корисну модель № 60407 від 25.06.2011 р. / Г. К. Харченко, М. М. Руденко, О. О. Новомлинець, С. В. Олексієнко, І. О. Прибитько, Ю. В. Фальченко. Бюл. № 12.

8. Спосіб зварювання матеріалів з низьким опором тепловим ударом. Японск. : патент, кл. 12В4, № 19981, заявл. 6.05.67, опубл. 28.08.69.

9. RU 2374049 МПК B23K11/18. Способ точечной электроконтактной сварки алюминия и его сплавов / М. А. Федорин, И. М. Соцкая, П. С. Орлов. – Опубл. 27.11.2009, Бюл. № 56.

Переглянути статтю    Завантажити pdf