ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Крупко В.А., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання нераціонального використання земель – захоронення відходів від очисних споруд, а саме осаду активного мулу з аеротенку. З кожним роком об’єм осаду зростає, а наявні мулові майданчики не в змозі прийняти весь об’єм, тому значна територія землі, яка використовується під захоронення відходів, постійно збільшується, таким чином завдається велика шкода навколишньому середовищу. Застарілі методи утилізації та переробки осаду стічних вод негативно впливають на економіку підприємств. Проаналізовано сучасні методи утилізації осаду, що утворюється під час біологічного очищення стічних вод. Виявлено переваги та недоліки кожного з роз­глянутих методів з метою вибору оптимального варіанта в умовах Чернігівської каналізаційно-очисної станції.

Ключові слова:

утилізація, очищення, осад стічних вод, добрива, дорожнє будівництво

Використана література:

  1. Досвід роботи КП КГ «Харківкомуночиствод» щодо утилізації осадів стічних вод з використанням технології італійських фірм VOMM TA GEO TECK / І. В. Корінько, С. С. Піліграм, М. Д. Лессік, Г. М. Смирнова // Водопостачання та водовідведення. – 2010. – № 5. – С. 28–29.

  2. Пляцук Л. Д. Математичне моделювання процесу знешкодження осаду стічних вод в біо­сульфідогенних умовах / Л. Д. Пляцук, Е. Ю. Черниш // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 37. – С. 148–160.

  3. Використання осадів стічних вод в експериментальному дорожньому будівництві / Г. Я. Дрозд, Р. В. Бреус, В. В. Рогулін, І. І. Бізірка // Водопостачання та водовідведення. – 2011. – № 4. – С. 44–47.

  4. Дрозд Г. Я. Оцінка технологій утилізації осадів стічних вод / Г. Я. Дрозд, В. В. Рогулін // Водопостачання та водовідведення. – 2011. – № 4. – С. 38–43.

  5. Шкінь О. М. Технічні проблеми при дотриманні законодавчих вимог. Економічні аспекти водовідведення / О. М. Шкінь // IWAS – міжнародна конференція. «Українсько-німецьке партнерство у галузі водного господарства – завдання для науки і практики» (15-16.12.2008 р.). – Івано-Франківськ, 2008. – С. 35.

  6. Безвідходна технологія очищення стічних вод виробництво амінокислот / О. В. Гайдаржи, Л. В. Левандовський, Г. М. Заболотна, Г. С. Андріяш // Збірка тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (18-22 травня 2010 р.). – К., 2010. – С. 43-44.

Переглянути статтю    Завантажити pdf