ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Лінючев О.Г., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мірошниченко Ю.С., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Лінючева О.В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Гомеля М.Д., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

На основі розроблених чутливих елементів, первинних перетворювачів, датчиків та мікрогенераторів створено апаратно-технічне забезпечення для моніторингу повітряного середовища. Запропоновано суміщення в один модуль і датчика, і мікрогенератора, які забезпечуватимуть отримання даних про стан середовища виміру (ідентифікація шкідливих газових речовин). Це дозволяє дистанційно тестувати, перевіряти та тренувати пристрої, що встановлені у важкодоступних та небезпечних для знаходження людей місцях.

Ключові слова:

чутливий елемент, первинний перетворювач, датчик хлору, мікрогенератор хлору, модульний блок

Використана література:

1. Фрайден Дж. Современные датчики : справочник / Жд. Фрайден. – М. : Техносфера, 2006. – 592 с.

2. Чвірук В. П. Електрохімічний моніторинг техногенних середовищ / В. П. Чвірук, С. Г. Поляков, Ю. С. Герасименко. – К. : Академперіодика, 2007. – 324 с.

3. Кальвода Р. Электроаналитические методы в контроле окружающей среды / Р. Кальвода, Я. Зыка, К. Штулик. – М. : Химия, 1990. – 240 с.

4. Details of Product Data Handbooks available. CiTicels of SafetyApplications // Portsmouth. – 2009. – Issue 1-2 March.

5. Sensoric. Gesellschaft fuer Angewandte Electrochemic mbH. – Bonn, 2006. – Issue 02/2006.

6. Draeger. Газоизмерительные приборы Рас ІІІ. Третье поколение персональных газоизмерительных приборов. – Berlin, 2008. – 6 c.

7. Oldham. Prenosny multidetector MX 2000. – Warxsava, 2004. – 4 c.

8. Рейман Л. В. Техника микродозирования газов / Л. В. Рейман. – Л. : Химия, 1985. – 224 с.

9. Датчики : справочное пособие / под общ. ред. В. М. Шарапова, Е. С. Полищука, Н. Д. Кошевого, Г. Г. Ишанина, И. Г. Минаева, А. С. Совлукова. – М. : Техносфера, 2012. – 624 с.

10. Пат. 20060283707 А1 США, G01N227/26, Gas sensor array with electrochemical gas generator / U. Kuhn ; заявл. 24.04.2006 ; опубл. 21.12.2006.

11. Каттралл Р. В. Химические сенсоры / Р. В. Каттралл. – М. : Научный мир, 2000. – 144 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf