ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Болотов М.Г., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Ганєєв Т.Р., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Прибитько І.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено оцінювання сучасного стану методів руйнівного та неруйнівного контролю міцнісних та фізико-хімічних властивостей різного виду цегли, зроблено спробу наукового обґрунтування доцільності застосування ультразвукового імпульсного методу контролю для вивчення неоднорідності внутрішньої структури цегли.

Ключові слова:

міцність цегли, обстеження цегляних конструкцій, руйнівний та неруйнівний контроль

Використана література:

  1. Онищик Л. И. Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий / Л. И. Онищик. – Л. : Гос. издат. строит. лит., 1939.  398 с.

  2. Болотов М. Г. Аналітичний огляд основних причин та наслідки аварій будівель та споруд, що сталися на території України за останні п’ять років / М. Г. Болотов // Вісник Чернігівського національного технологічного університету. – 2013. – № 4. – С. 197–204.

  3. Житушкин В. Г. Определение прочности кладки кирпича в натурных условиях / В. Г. Житушкин, В. Н. Кучеров // Жилищное строительство. – 2001. –  9. – С. 1112.

Переглянути статтю    Завантажити pdf