ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Рудик А.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Венжега В.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Рудик В.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Збільшення продуктивності поздовжнього круглого шліфування можна досягти за рахунок включення торцевої ділянки орієнтованого абразивного інструменту у процес зняття припуску, що створює певні переваги: перерозподіл функцій ділянок вздовж профілю, збільшення стійкості інструменту, покращення точності оброблення. В роботі для знаходження швидкості підведення припуску по ділянках поверхні абразивного інструменту запропоновано методику, коли скалярний добуток векторів нормалі та швидкості відносного руху вирішують у системі координат деталі. Для цього використано рівняння орта нормалі та функцію формоутворення оброблення, з якої диференціюванням знаходять швидкість відносного руху.

Ключові слова:

глибинне шліфування, продуктивність шліфування, орієнтований абразивний інструмент

Використана література:

  1. Маслов Е. Н. Теория шлифования металлов / Е. Н. Маслов. – М. : Машиностроение, 1974.– 319 с.

  2. Филимонов Л. Н. Высокоскоростное шлифование / Л. Н. Филимонов. – Л. : Машиностроение, 1979. – 248 с.

  3. Решетов Д. Н. Точность металлорежущих станков / Д. Н. Решетов, В. Т. Портман.  М. : Машиностроение, 1986. – 336 с.

  4. Кальченко В. В. Научные основы эффективного шлифования со скрещивающимися осями инструмента и обрабатываемой детали автореф. дис. … д-ра техн. наук / В. В. Кальченко. – Х., 2006. – 36 с.

  5. Грабченко А. И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали : монография / А. И. Грабченко, В. И. Кальченко, В. В. Кальченко– Чернигов : ЧГТУ, 2009. – 356 с.

  6. Повышение производительности шлифования поверхностей со скрещивающимися осями инструментов и деталей / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, А. В. Рудик, В. І. Венжега // Резание и инструмент в технологических системах : Межд. научн.-техн. сборник. – 2005. – Вып. 67. – С. 241–246.

  7. Венжега В. І. Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 / В. І. Венжега. – Х., 2009. – 214 с.

  8. Рудик А. В. Формоутворення торців деталей автомобілів при двосторонньому шліфуванні / А. В. Рудик, В. І. Венжега // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2008. – Вип. 34. – С. 80–89.

Переглянути статтю    Завантажити pdf