ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Зарiцький О.В., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Судік В.В., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено результати дослідження підходів до класифікації сучасного програмного забезпечення управління людськими ресурсами – інформаційних кадрових систем (ІКС) за допомогою одного з методів класифікаційного аналізу без навчання – кластерного аналізу систем, який дозволив розбити ІКС на певні групи за визначеною методикою та розглянути основні напрямки сучасного розвитку систем такого класу.

Ключові слова:

програмне забезпечення, управління людськими ресурсами, інформаційні кадрові системи, кластерний аналіз систем

Використана література:

  1. Классификация HRM-системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tadviser.ru/index.php.

  2. HRM-системы (мировой рынок) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tadviser.ru/index.php.

  3. Задонцев Ю. В. Технологія інформаційної підтримки процесів професійного навчання фахівців промислових підприємств : дис. … канд. техн. наук / Ю. В. Задонцев ; Національний авіаційний університет. – К., 2012. – 150 с.

  4. TEC 2012 HRM Market Survey Report: What Organizations Want in Human Resources Management Software [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.technologyevaluation.com/register/?ReturnURL=%2fdownload%2fTEC-report%2f125463%2fTEC-2012-HRM-Market-Survey-Report-What-Organizations-Want-in-Human-Resources-Management-Software.html.

  5. Теория статистики с основами теории вероятности / И. И. Елесеева, В. С. Князевский, Л. И. Новорожкина, З. А. Морозова. – М. : Юнити, 2001. – 345 с.

  6. Дубров А. М. Многомерные статистические методы : учебник / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, В. И. Трошин. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 250 с.

  7. Хадафян А. А. Statistica 6. Статистический анализ данных : учебник / А. А. Хадафян. – 3-е изд. – М. : Бином-Пресс, 2007. – 512 с.

  8. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций : учебное пособие / Э. А. Вуколов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Форум, 2008. – 464 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf