ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Нестеренко С.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття містить аналітичний виклад головних кроків алгоритму поєднання двох відкритих полігональних сіток третьою додатковою. Вирішені задачі пошуку вільного краю відкритої полісітки як просторової полілінії, визначення підмножин з’єднуваних вершин на обох вільних краях та побудови проміжної поєднальної сітки, яка описується способом Б. Баумгарта.

Ключові слова:

комп’ютерне геометричне моделювання, тривимірні поверхневі моделі, полігональна сітка, уявлення Баумгарта, цілісність

Використана література:

  1. HDS Laser Scanners & SWLeica Geosystems Products [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.leica-geosystems.com/en/HDS-Laser-Scanners-SW_5570.htm.

  2. Bloomenthal J. Convolution Surfaces / J. Bloomenthal, K. Shoemake // SIGGRAPH’91, Computer Graphics.  1991.  Vol. 25, № 4.  Р. 251–256.

  3. Шикин Е. Компьютерная графика. Полигональные модели / Е. Шикин, А. Боресков. – М. : Диалог-МИФИ, 2000. – 464 с.

  4. Baumgart, B. Winged Edge Polyhedron Representation. Technical Report. – Stanford University, Stanford, CA, USA. – 1972.

  5. Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – М. : Наука, 1981. – 720 с.

  6. Фоли Д. Ж. Основы интерактивной машинной графики : в 2 кн. Кн. 2 / Д. Ж. Фоли , Андрис вэн Дэм ; пер. с англ. В. А. Галактионова, Ю. М. Лазутина, О. Н. Родинко. – М. : Мир, 1985. – 368 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf