ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Лавриненко В.І.
д-р техн. наук Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М. Бакуля НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #9 420
Лаврова О.В.
канд. техн. наук ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", м. Маріуполь, Україна
№1 (71), 2014, #24 276
№1 (77), 2015, #12 307
Ладанюк А.П.
д-р техн. наук Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #30 381
Лазарєв Т.В.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (65), 2013, #8 411
Лапа М.В.
канд. техн. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #31 500
№1 (71), 2014, #31 387
Лебедєв А.Ю.
студент НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
№2 (49), 2011, #15 75
Лежнюк П.Д.
д-р техн. наук Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
№2 (65), 2013, #25 484
Лелюх Р.Н.
студент Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #3 553
Леміш С.В.
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #29 505
Лещенко О. О.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№42, 2010, #37 36
Лещук И.В.
канд. техн. наук Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М. Бакуля НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #9 420
Липатов С.Ю.
канд. хім. наук Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #18 392
Лисецький Ю.М.
канд. техн. наук Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #33 2230
Литвинов В.В.
д-р техн. наук професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #18 528
№3 (59), 2012, #21 397
№4 (61), 2012, #20 505
№4 (69), 2013, #14 378
№2 (65), 2013, #17 449
№3 (67), 2013, #30 668
№2 (73), 2014, #18 350
№1 (77), 2015, #14 369
№1 (77), 2015, #21 257
Лой С.А.
інженер Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова (ХФ НУК), м. Херсон, Україна
№4 (61), 2012, #19 678
Лопаткин Р.Ю.
канд. фіз.-мат. наук Інститут прикладної фізики НАН України, м. Суми, Україна
№1 (55), 2012, #24 429
Лукомський Ю.О.
асистент Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№4 (69), 2013, #33 495
Лукін О.В.
ст. викладач Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #32 65
№2 (49), 2011, #33 62
№42, 2010, #32 36
№42, 2010, #34 32
Ляхова І.В.
провідний інженер Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #9 367
Лінючев О.Г.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #37 335
Лінючева О.В.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #37 335