ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Лавриненко В.І.
д-р техн. наук Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М. Бакуля НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #9 544
Лаврова О.В.
канд. техн. наук ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", м. Маріуполь, Україна
№1 (71), 2014, #24 365
№1 (77), 2015, #12 415
Ладанюк А.П.
д-р техн. наук Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #30 494
Лазарєв Т.В.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (65), 2013, #8 519
Лапа М.В.
канд. техн. наук Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #31 640
№1 (71), 2014, #31 480
Лебедєв А.Ю.
студент НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
№2 (49), 2011, #15 145
Лежнюк П.Д.
д-р техн. наук Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
№2 (65), 2013, #25 594
Лелюх Р.Н.
студент Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #3 863
Леміш С.В.
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #29 616
Лещенко О. О.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№42, 2010, #37 88
Лещук И.В.
канд. техн. наук Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М. Бакуля НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #9 544
Липатов С.Ю.
канд. хім. наук Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #18 544
Лисецький Ю.М.
канд. техн. наук Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #33 3356
Литвинов В.В.
д-р техн. наук професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #18 705
№3 (59), 2012, #21 492
№4 (61), 2012, #20 608
№4 (69), 2013, #14 497
№2 (65), 2013, #17 576
№3 (67), 2013, #30 906
№2 (73), 2014, #18 649
№1 (77), 2015, #14 525
№1 (77), 2015, #21 355
Лой С.А.
інженер Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова (ХФ НУК), м. Херсон, Україна
№4 (61), 2012, #19 778
Лопаткин Р.Ю.
канд. фіз.-мат. наук Інститут прикладної фізики НАН України, м. Суми, Україна
№1 (55), 2012, #24 552
Лукомський Ю.О.
асистент Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна
№4 (69), 2013, #33 609
Лукін О.В.
ст. викладач Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #32 99
№2 (49), 2011, #33 102
№42, 2010, #32 93
№42, 2010, #34 71
Ляхова І.В.
провідний інженер Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #9 470
Лінючев О.Г.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #37 438
Лінючева О.В.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #37 438