ISSN 2225-7551

№2 (57), 2012 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Пилипенко О.І., Полуян А.В. — Втрати потужності на тертя у ланцюговому електроприводі і його коефіцієнт корисної дії.
2. Акимов О.О. — Дослідження кінетостатики механізму притискування бобінотримача до фрикційного циліндра в намотувальному механізмі важільного типу.
3. Булах І.О., Глоба О.В. — Механічна обробка композиційних матеріалів.
4. Семеняко О.Г., Чередніков О.М., Борисов О.О. — Study in deformation of low rigidity rings under action of installation elements.

МЕХАНОХІМІЯ

5. Горін В.В., Квасніков В.П. — Тепловіддача під час конденсації хладону r407с всередині горизонтальних труб.
6. Денисенко Т.М., Гаценко С.В. — Дегустаційна оцінка та дослідження фізико-хімічних показників якості чаю.
7. Челябієва В.М., Гуменюк О.Л. — Влияние природы заместителя на эффективные заряды активных центров производных бромида 1-(4-этоксибензил, 2-гидрокси, 2-фенилимидазо[1,2-а]пиридиния.
8. Деркач А.Д., Кузнецова О.Ю., Крівель А.А., Буря О.І. — Application of carbon plastic bushes within friction knots of trolley-buses.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

9. Міщенко М.В., Міщенко О.М. — Електрогідравлічна схема гібридних маршрутних транспортних засобів загального користування з комп’ютерним керуванням.
10. Педорич А.В. — Підсумки та тенденції розвитку автотранспортної галузі україни.
11. Рудик А.В. — Взаємозв’язок товщини зрізу з температурою торцевого шліфування під час врахування технологічних факторів.
12. Федориненко Д.Ю. — Просторова функція тиску на опорних поверхнях регульованих гідростатичних опор.
13. Чуприна В.М. — Модернізація розрахунків динамічних характеристик пружної системи металорізального верстата в сапр.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

14. Харченко Г.К., Фальченко Ю.В., Петрушинець Л.В. — Дифузійне зварювання у вакуумі алюмініду титану з нержавіючою сталлю.
15. Болотов М.Г. — Джерела живлення тліючого розряду для дифузійного зварювання.
16. Пентегов І.В., Сидорець В.М., Петріенко О.И., Жерносеков А.М. — Аналитическое определение коэффициента расплавления электрода при дуговой сварке сталей.
17. Бушма О.І., Сидорець В.М. — Технологические характеристики колебательного лазерно-дугового разряда.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

18. Литвинов В.В., Стеценко І.В. — Модель системи управління розподіленими обчислювальними ресурсами.
19. Приставка П.О., Рябий М.О. — Підвищення рівня стиснення з втратами цифрових зображень з використанням низькочастотних фільтрів.
20. Філоненко С.Ф., Космач О.П. — Закономірності зміни часових параметрів сигналів акустичної емісії під час руйнування композиційного матеріалу.
21. Акименко А.М., Бивойно Т.П. — Використання метрик програмного забезпечення для кількісного аналізу ризиків програмного проекту.
22. Волокита А.М., Ву Дык Тхинь, Якушев А.Ю. — Обнаружение вторжений в распределенные компьютерные системы на основе генетического программирования.
23. Зацерковний В.І. — Розробка моделі прийняття рішень за допомогою регіональної геоінформаційної системи.
24. Величко В.С., Корнієнко Б.Я., Юдін О.К. — Комплексні системи захисту інформації автоматизованої системи класу «1».
25. Нікітенко Є.В. — Алгоритм автоматизованого планування бездротової сенсорної мережі з врахуванням зайнятих ділянок простору.
26. Пасов Г.В., Загуменник Є.В. — Анімаційне моделювання лабораторії промислових роботів.
27. Яриловець А.В., Зайцев С.В., Назарук В.Д. — Аналіз стану та перспективи розвитку телекомунікаційних мереж.
28. Кривоберець С.В. — Аналіз методів і знімальних систем ведення агроекологічного моніторингу.
29. Бортнік Л.Л. — Метод обробки широкосмугових сигналів під час впливу негаусівських завад.
30. Петров Е.В., Нестеренко С.О. — Повышение секретности стеганографической передачи данных в интернет-потоке.
31. Фатіков О.О., Соломаха В.В. — Комп’ютерна система детектування неявних мережевих атак .

ЕНЕРГЕТИКА

32. Скоробогатова В.І., Ободовський Б.В. — Розрахунок технологічних витрат електроенергії в електричних мережах з урахуванням фактора структури електричної мережі.
33. Зорин В.В., Буйний Р.О., Красножон А.В. — Повышение пропускной способности линий электропередач по ряду критериев в условиях эксплуатации.
34. Будьонний О.В., Коваленко Є.Ю., Прокопець М.А. — Драйвер для керування силовими mosfet та igbt транзисторами.
35. Велігорський О.А. — Оцінка ефективності алгоритмів орієнтації фотоелектричних перетворювачів.
36. Ковтун А.О., Рогоза О.В. — Вимірювання фазових і частотних характеристик електричних коливань.