ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Жидков А.Б., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна

Гумбатов З.А., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Ключові слова:

Використана література:

1. Рагульскис К. М. Вибрационное старение / Рагульскис К. М., Стулильнас Б. Б., Толутис К. Б. – Л.: Машиностроение, 1987. - 72 с.

2. Лащенко Г.И. Вибрационная обработка сварных конструкций / Лащенко Г.И. – К.: Экотехнология, 2001. – 56 с.

3. Гедрович А.И. Новые возможности повышения качества сварных конструкций с применением виброобработки / Гедрович А.И., Жидков А.Б. // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2009. – № 3 (426). – С. 89-94.

4. Жидков А. Б. Теоретическое обоснование выбора режима виброобработки ответственных металлоконструкций / Жидков А. Б. // Вісник ДонНАБА 2009-5(79): матеріали VIII Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. Том 1. «Будівлі та конструкції з застосуванням нових матеріалів та технологій». – Макіївка, 2009. – С. 32-34.

5. Жидков А.Б. Основные подходы к управляемой виброобработке сварных конструкций / Жидков А. Б. // Вібрації в техниці та технологіях. – 2010. – № 3 (59). – С. 16-20.

6. Жидков А.Б. Вплив технологічних факторів на процес віброобробки зварних конструкцій з метою підвищення їх ресурсу / Жидков А.Б., Сисоєв В.О. // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 142 – 149.

7. Жидков А.Б. Модель колебаний балки при нагружении двумя вибраторами / Жидков А.Б., Стативка Ю.И. // Вісник Східноукр. держ. ун-ту ім. В.Даля. – 2010. – № 3 (145). Ч. 2. – С. 61-67.

Переглянути статтю    Завантажити pdf