ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Ільницький З.М., НВК “Галичина“, м. Дрогобич, Україна

Слободян З.В., Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна

Маглатюк Л.А., Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна

Купович Р.Б., Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено, що відклади, зняті з нижнього фрагмента труби, що перекачує пластові води, містять карбонати, силікати з невеликою кількістю силанових груп і зв’язаної води та суміш аліфатичних вуглеводнів (С14–С16), аліфатичні аміни та нітросполуки. Кінетика бікарбонат-карбонатного перетворення підкоряється закономірностям необоротної реакції другого порядку, що не змінюється в присутності фосфоровмісних інгібіторів. Ці інгібітори, в т.ч. КОРСОЛ–2 та РЕНА-Нафтохім-8, знижують швидкість бікарбонат-карбонатного перетворення, зменшують кількість карбонатних відкладів та одночасно гальмують швидкість корозії.

Ключові слова:

Використана література:

  1. Саакиян Л.С. Защита нефтегазопромышленного оборудования от коррозии / Саакиян Л.С., Ефремов А.П. – М.: Недра, 1982. – 227с.
  2. Каримов Р.С. Защита нефтепромышленного оборудования ПО “Удмуртнефть” от коррозии / Каримов Р.С., Жовнирчук В.М., Бабей Ю.И. – Львов, 1985. – 62с. – (Препринт. / ФМИ АН УССР; № 80).
  3. Булатов М.И. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа / Булатов М.И., Калинкин И.П. – Л.: Химия, 1968. – 382с.
  4. Михайловский В.Я. Пути воздействия ингибиторов на процесс превращения бикарбоната кальция в карбонат / Михайловский В.Я., Иванов А.М., Червинский К.А. // Журнал прикл. химии. – 1980. – № 3. – С.481-484.
  5. Патент UA 20906А, МПК7 С23F11/08. Інгібітор корозії та солевідкладення / З.В. Слободян, Д.М. Завербний, В.М. Жовнірчук, М.М. Берьозкін, В.О. Коровкін, Л.А. Маглатюк (Україна). – № 96041312; заявл. 04.04.96; опубл. 27.02.98, Бюл. № 1. – 7 c.

Переглянути статтю    Завантажити pdf