ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Притульська Н.В., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Антюшко Д.П., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Кучинська А.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено фізико-хімічні показники якості сухих розчинних продуктів для ентерального харчування людей із соматичними захворюваннями та травмами «Реабілакт» і «Реабілакт-Д». На основі одержаних результатів встановлено тривалість рекомендованого терміну зберігання сухих розчинних продуктів.

Ключові слова:

продукти для ентерального харчування, фізико-хімічні показники якості, ентеральне харчування

Використана література:

  1. Про затвердження Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 332-р від 26 травня 2004 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/332-2004-%D1%80.

  2. Притульська Н. В. Сучасний стан і тенденції розвитку ринку продуктів для нутрітивної підтримки людини / Н. В. Притульська, Д. П. Антюшко, Ю. М. Мотузка // Харчова наука і технології. – 2012. – № 4 (21). – С. 106–108.

  3. Притульська Н. Ринок продуктів нутрітивної підтримки / Н. Притульська, А. Кучинська // Товари і ринки. – 2014. – № 1 (17). – С. 512.

  4. Wilkinson AW. Мetabolism and the response to injury / AW. WilkinsonD. Cuthbertson. – Tunbridge Wells : Pitman Medical– 1977. – Volume 64, Issue 8. – 608 p.

  5. Покровский А. А. Беседы о питании / А. А. Покровский. – М. : Экономика, 1964. – 285 с.

  6. Уголев А. М. Теория адекватного питания / А. М. Уголев // Клиническая медицина. – 1986. – № 4. – С. 15–24.

  7. Пат. 83048 України, МПК А61К 31/00. Суміш для ентерального харчування хворих при гіперметаболізмі «Енергія відновлення» / Н. В. Притульська, М. П. Гуліч, Ю. М. Мотузка, Д. П. Антюшко, Є. І. Маслєнін, заявник і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет. – № u 2013 02495 ; заявл. 27.02.2013 ; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16. – 4 с.

  8. Пат. 83183 України, МПК А61К 31/00. Суміш для ентерального харчування «Реабілакт-Д» / Н. В. Притульська, С. А. Асланян, М. П. Гуліч, Ю. М. Мотузка, Д. П. Антюшко, Я. В. Купченко, Є. І. Маслєнін, заявник і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет. – № u 2013 03562 ; заявл. 22.03.2013 ; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16. – 4 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf