ISSN 2225-7551

№1 (55), 2012 Technical series

1. Mitrokhin A.A., Kusyaev I.M. — Оптимизация механических свойств композитных материалов c использованием нанотрубок и волокон.
2. Akimov O.O., Kovalenko K.G., Kovalenko G.M. — Дослідження процесу формування погонажних виробів з жорсткого пвх на екструзійній лінії лп-45.
3. Savchenko O.V. — Оптимальне проектування оболонок для роботи у заданому частотному діапазоні.
4. Derkach Oleh, Horbatko O.O., Dubenets V.H. — Чисельний аналіз ефективних характеристик нанокомпозитних матеріалів.
5. Pelina T.A., Kolbasin O.O., Tikhonov I.V., Kuznetsova O.Yu., Burya Аleksandr — Дослідження термостійкості композитів на основі фенілону та гібридного наповнювача.
6. Cheliabiieva Viktoriia, Kvashuk Yuliia, Syza Olha — Влияние производных 3,4-дихлор-(2н)-пиридазин-3-она на коррозионную стойкость металлических конструкций.
7. Ignatenko P.L. — Основні способи визначення вологості у деревині.
8. Khrebtan E.B., Denisenko T.M. — Товарознавча оцінка якості томатних соусів, які реалізуються в роздрібній торгівельній мережі м. чернігова.

9. Fedorynenko Dmytro — Статичні характеристики регульованих гідростатичних опор з неідеальною геометрією спряжених поверхонь.
10. Chupryna V.M. — Оптимізація динамічних показників комплектних шпиндельних вузлів в cad-cae системі solidworks/cosmosworks .
11. Rudyk Andrii, Rudyk Vladyslav — Визначення граничної товщини зрізу, що забезпечує ефективне шліфування.
12. Budyonniy O.V., Kovalenko E.Y., Prokopets M.A. — Безконтактна зарядка акумуляторних батарей.
13. Mishchenko M.V., Mishchenko A.N. — Використання гібридних силових установок на міському транспорті загального користування.
14. Kalchenko Vladimir, Yurchenko Y.D. — Дослідження температури різання при точінні різцями з внутрішнім тепловідведенням.
15. Barbash M.I., Maksimenko V.A. — Системное оценивание технических объектов.

16. Hanieiev Tymur, Bolotov Maksym — Ефективність нагріву при зварюванні в тліючому розряді з порожнистим катодом.
17. Petrushynets L.V., Falchenko Yu.V., Kharchenko Н.K. — Дифузійне зварювання у вакуумі інтерметалідного сплаву γ-tіal із сплавом титану вт8.
18. Spivak V.M., Vaits D.V., Kovalenko E.Y. — Керування дозованої подачі електроенергії під час дугового зварювання металів.

19. Kazymyr Volodymyr, Kharchenko Maryna — Модельно-орієнтована інформаційна система підтримки управління якістю внз.
20. Ablamskiy D.A., Bychko V.A., Dr. Ramit Azad — Перетворення задачі розпізнавання акустичних сигналів у задачу розпізнавання зорових образів.
21. Mikitko C.V., Zarovskyi R.V., Nikitenko E.V. — Розподілена система обробки та виводу відеоданих.
22. Ivashchenko V.A., Lopatkin R.Y. — Язык программирования groovy как средство описания мультиагентных моделей.
23. Korolev Aleksandr, Komzol P.K., Voytenko Volodymyr — Использование импульсного преобразователя с цифровым квазиоптимальным регулятором в потенциостате.
24. Zaitsev S.V. — Аналіз пропускної спроможності каналу зв’язку з навмисними завадами та сигналами ofdm.
25. Tepla T.M., Byvalkevich M.A., Zhurko V.P., Satukov A.I. — Використання вузькозонних напівпровідникових матеріалів на основі антимоніду вісмуту для індикації нвч.
26. Zatserkovnyi V.I. — Аналіз стану топографічно-картографічного забезпечення як джерела даних для гіс чернігівської області.

27. Titova N.V. — Моделювання вітроагрегата в matlab/simulink.
28. Kolesnik S.P. — Пути решения проблем релейной защиты в сетях 6-35 кв на инновационных изделиях «релсис».
29. Katsadze Т.L., Bazhenov V.A., Suleimanov T.М. — Оптимізація робочих режимів електричних мереж системоутворювальних ліній електропередач надвисокої номінальної напруги.
30. Maslovskiy S.B., Nazarov V.V. — Енергоекономічна ефективність розподільних трансформаторів.
31. Krasnozhon A.V., Dikhtyaruk I.V., Buyniy R.A. — Использование разъединителя рлкв-с-10 для секционирования распределительных сетей напряжением 10 кв.
32. Prystupa Anatolii, Pentegov I.V. — Експериментальна установка для дослідження теслівських процесів при безконтактній зарядці акумуляторів.
33. Denisov Y.A., Kupko O.A., Horodniy O.M. — Особливості роботи та статичні характеристики кріп-пнс паралельного типу.
34. Kvitsinskiy A.O., Maystrenko I.O. — Прогнозування масштабів зараження атмосферного повітря населених місць елегазом і продуктами його розкладання.
35. Semenenko S.N. — Повышение надежности, безопасности и удобства обслуживания распределительных электрических сетей 6(10) кв с применением првт-10 кв.
36. Miroshnik O.O. — Метод розрахунку симетричних складових напруг мережі 0,38/0,22 кв.

37. Ivanova I.M. — Подвійний ювілей.
38. Krivosheev V.T., Kukuruza V.D., Ivanova E.Z., Ivanova I.M., Makogon V.V. — Проблеми ефективних пошуків родовищ нафти і газу в україні та напрямки їх вирішення.
39. Kukuruza V.D., Krivosheev V.T., Ivanova E.Z. — Сучасне наукове пояснення та інженерні можливості попередження “загадкових” корабельних і авіаційних катастроф.