ISSN 2225-7551

№1 (55), 2012 Техническая серия

1. Митрохин А.А., Кузяев И.М. — Оптимизация механических свойств композитных материалов c использованием нанотрубок и волокон.
2. Акимов О.О., Коваленко К.Г., Коваленко Г.М. — Дослідження процесу формування погонажних виробів з жорсткого пвх на екструзійній лінії лп-45.
3. Савченко Е.В. — Оптимальне проектування оболонок для роботи у заданому частотному діапазоні.
4. Деркач О.Л., Горбатко O.А., Дубенец В.Г. — Чисельний аналіз ефективних характеристик нанокомпозитних матеріалів.
5. Пелина Т.А., Колбасин О.О., Тихонов И.В., Кузнецова О.Ю., Буря А.И. — Дослідження термостійкості композитів на основі фенілону та гібридного наповнювача.
6. Челябиева В.Н., Квашук Ю.В., Сизая О.И. — Влияние производных 3,4-дихлор-(2н)-пиридазин-3-она на коррозионную стойкость металлических конструкций.
7. Игнатенко П.Л. — Основні способи визначення вологості у деревині.
8. Хребтань Е.Б., Денисенко Т.М. — Товарознавча оцінка якості томатних соусів, які реалізуються в роздрібній торгівельній мережі м. чернігова.

9. Федориненко Д.Ю. — Статичні характеристики регульованих гідростатичних опор з неідеальною геометрією спряжених поверхонь.
10. Чуприна В.М. — Оптимізація динамічних показників комплектних шпиндельних вузлів в cad-cae системі solidworks/cosmosworks .
11. Рудик А.В., Рудик В.А. — Визначення граничної товщини зрізу, що забезпечує ефективне шліфування.
12. Буденный О.В., Коваленко Е.Ю., Прокопец М.А. — Безконтактна зарядка акумуляторних батарей.
13. Мищенко Н.В., Мищенко А.Н. — Використання гібридних силових установок на міському транспорті загального користування.
14. Кальченко В.В., Юрченко Ю.Д. — Дослідження температури різання при точінні різцями з внутрішнім тепловідведенням.
15. Барбаш М.И., Максименко В.А. — Системное оценивание технических объектов.

16. Ганеев Т.Р., Болотов М.Г. — Ефективність нагріву при зварюванні в тліючому розряді з порожнистим катодом.
17. Петрушинец Л.В., Фальченко Ю.В., Харченко Г.К. — Дифузійне зварювання у вакуумі інтерметалідного сплаву γ-tіal із сплавом титану вт8.
18. Спивак В.М., Вайц Д.В., Коваленко Е.Ю. — Керування дозованої подачі електроенергії під час дугового зварювання металів.

19. Казимир В.В., Харченко М.В. — Модельно-орієнтована інформаційна система підтримки управління якістю внз.
20. Абламский Д.А., Бычко В.А., др. Рамит Азад — Перетворення задачі розпізнавання акустичних сигналів у задачу розпізнавання зорових образів.
21. Микитко С.В., Заровский Р.В., Никитенко Е.В. — Розподілена система обробки та виводу відеоданих.
22. Иващенко В.А., Лопаткин Р.Ю. — Язык программирования groovy как средство описания мультиагентных моделей.
23. Королёв А.А., Комзол П.К., Войтенко В.П. — Использование импульсного преобразователя с цифровым квазиоптимальным регулятором в потенциостате.
24. Зайцев С.В. — Аналіз пропускної спроможності каналу зв’язку з навмисними завадами та сигналами ofdm.
25. Тёплая Т.М., Бивалькевич М.А., Журко В.П., Сатюков А.И. — Використання вузькозонних напівпровідникових матеріалів на основі антимоніду вісмуту для індикації нвч.
26. Зацерковный В.И. — Аналіз стану топографічно-картографічного забезпечення як джерела даних для гіс чернігівської області.

27. Титова Н.В. — Моделювання вітроагрегата в matlab/simulink.
28. Колесник С.П. — Пути решения проблем релейной защиты в сетях 6-35 кв на инновационных изделиях «релсис».
29. Кацадзе Т.Л., Баженов В.А., Сулейманов В.М. — Оптимізація робочих режимів електричних мереж системоутворювальних ліній електропередач надвисокої номінальної напруги.
30. Масловский С.Б., Назаров В.В. — Енергоекономічна ефективність розподільних трансформаторів.
31. Красножон А.В., Дихтярук И.В., Буйный Р.А. — Использование разъединителя рлкв-с-10 для секционирования распределительных сетей напряжением 10 кв.
32. Приступа А.Л., Пентегов И.В. — Експериментальна установка для дослідження теслівських процесів при безконтактній зарядці акумуляторів.
33. Денисов Ю.А., Купко О.А., Городний A.Н. — Особливості роботи та статичні характеристики кріп-пнс паралельного типу.
34. Квицинский А.О., Майстренко И.О. — Прогнозування масштабів зараження атмосферного повітря населених місць елегазом і продуктами його розкладання.
35. Семененко С.Н. — Повышение надежности, безопасности и удобства обслуживания распределительных электрических сетей 6(10) кв с применением првт-10 кв.
36. Мирошник О.О. — Метод розрахунку симетричних складових напруг мережі 0,38/0,22 кв.

37. Иванова И.М. — Подвійний ювілей.
38. Кривошеев В.Т., Кукуруза В.Д., Иванова Е.З., Иванова И.М., Макогон В.В. — Проблеми ефективних пошуків родовищ нафти і газу в україні та напрямки їх вирішення.
39. Кукуруза В.Д., Кривошеев В.Т., Иванова Е.З. — Сучасне наукове пояснення та інженерні можливості попередження “загадкових” корабельних і авіаційних катастроф.