ISSN 2225-7551

№1 (55), 2012 Технічна серія

МЕХАНОХІМІЯ

1. Митрохін А.А., Кузяєв И.М. — Оптимизация механических свойств композитных материалов c использованием нанотрубок и волокон.
2. Акимов О.О., Коваленко К.Г., Коваленко Г.М. — Дослідження процесу формування погонажних виробів з жорсткого пвх на екструзійній лінії лп-45.
3. Савченко О.В. — Оптимальне проектування оболонок для роботи у заданому частотному діапазоні.
4. Деркач О.Л., Горбатко О.О., Дубенець В.Г. — Чисельний аналіз ефективних характеристик нанокомпозитних матеріалів.
5. Пеліна Т.О., Колбасін О.О., Тихонов І.В., Кузнецова О.Ю., Буря О.І. — Дослідження термостійкості композитів на основі фенілону та гібридного наповнювача.
6. Челябієва В.М., Квашук Ю.В., Сиза О.І. — Влияние производных 3,4-дихлор-(2н)-пиридазин-3-она на коррозионную стойкость металлических конструкций.
7. Ігнатенко П.Л. — Основні способи визначення вологості у деревині.
8. Хребтань О.Б., Денисенко Т.М. — Товарознавча оцінка якості томатних соусів, які реалізуються в роздрібній торгівельній мережі м. чернігова.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

9. Федориненко Д.Ю. — Статичні характеристики регульованих гідростатичних опор з неідеальною геометрією спряжених поверхонь.
10. Чуприна В.М. — Оптимізація динамічних показників комплектних шпиндельних вузлів в cad-cae системі solidworks/cosmosworks .
11. Рудик А.В., Рудик В.А. — Визначення граничної товщини зрізу, що забезпечує ефективне шліфування.
12. Будьонний О.В., Коваленко Є.Ю., Прокопець М.А. — Безконтактна зарядка акумуляторних батарей.
13. Міщенко М.В., Міщенко О.М. — Використання гібридних силових установок на міському транспорті загального користування.
14. Кальченко В.В., Юрченко Ю.Д. — Дослідження температури різання при точінні різцями з внутрішнім тепловідведенням.
15. Барбаш М.І., Максименко В.А. — Системное оценивание технических объектов.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

16. Ганєєв Т.Р., Болотов М.Г. — Ефективність нагріву при зварюванні в тліючому розряді з порожнистим катодом.
17. Петрушинець Л.В., Фальченко Ю.В., Харченко Г.К. — Дифузійне зварювання у вакуумі інтерметалідного сплаву γ-tіal із сплавом титану вт8.
18. Співак В.М., Вайц Д.В., Коваленко Є.Ю. — Керування дозованої подачі електроенергії під час дугового зварювання металів.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

19. Казимир В.В., Харченко М.В. — Модельно-орієнтована інформаційна система підтримки управління якістю внз.
20. Абламський Д.О., Бичко В.А., др. Раміт Азад — Перетворення задачі розпізнавання акустичних сигналів у задачу розпізнавання зорових образів.
21. Микитко С.В., Заровський Р.В., Нікітенко Є.В. — Розподілена система обробки та виводу відеоданих.
22. Іващенко В.А., Лопаткин Р.Ю. — Язык программирования groovy как средство описания мультиагентных моделей.
23. Корольов О.О., Комзол П.К., Войтенко В.П. — Использование импульсного преобразователя с цифровым квазиоптимальным регулятором в потенциостате.
24. Зайцев С.В. — Аналіз пропускної спроможності каналу зв’язку з навмисними завадами та сигналами ofdm.
25. Тепла Т.М., Бивалькевич М.О., Журко В.П., Сатюков А.І. — Використання вузькозонних напівпровідникових матеріалів на основі антимоніду вісмуту для індикації нвч.
26. Зацерковний В.І. — Аналіз стану топографічно-картографічного забезпечення як джерела даних для гіс чернігівської області.

ЕНЕРГЕТИКА

27. Тітова Н.В. — Моделювання вітроагрегата в matlab/simulink.
28. Колесник С.П. — Пути решения проблем релейной защиты в сетях 6-35 кв на инновационных изделиях «релсис».
29. Кацадзе Т.Л., Баженов В.А., Сулейманов В.М. — Оптимізація робочих режимів електричних мереж системоутворювальних ліній електропередач надвисокої номінальної напруги.
30. Масловський С.Б., Назаров В.В. — Енергоекономічна ефективність розподільних трансформаторів.
31. Красножон А.В., Дихтярук И.В., Буйний Р.О. — Использование разъединителя рлкв-с-10 для секционирования распределительных сетей напряжением 10 кв.
32. Приступа А.Л., Пентегов І.В. — Експериментальна установка для дослідження теслівських процесів при безконтактній зарядці акумуляторів.
33. Денисов Ю.О., Купко О.А., Городній О.М. — Особливості роботи та статичні характеристики кріп-пнс паралельного типу.
34. Квицинський А.О., Майстренко І.О. — Прогнозування масштабів зараження атмосферного повітря населених місць елегазом і продуктами його розкладання.
35. Семененко С.Н. — Повышение надежности, безопасности и удобства обслуживания распределительных электрических сетей 6(10) кв с применением првт-10 кв.
36. Мірошник О.О. — Метод розрахунку симетричних складових напруг мережі 0,38/0,22 кв.

ДО 20-РІЧЧЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

37. Іванова І.М. — Подвійний ювілей.
38. Кривошеєв В.Т., Кукуруза В.Д., Іванова Є.З., Іванова І.М., Макогон В.В. — Проблеми ефективних пошуків родовищ нафти і газу в україні та напрямки їх вирішення.
39. Кукуруза В.Д., Кривошеєв В.Т., Іванова Є.З. — Сучасне наукове пояснення та інженерні можливості попередження “загадкових” корабельних і авіаційних катастроф.