ISSN 2225-7551

№4 (61), 2012 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Пилипенко О.І., Полуян А.В. — Комплексна автоматизація проектування ланцюгових передач.
2. Горбатко О.О. — Динамічні характеристики багатошарових в’язкопружних композиційних матеріалів криволінійної структури.
3. Ігнатенко П.Л. — Вплив вибору діаметра кільця крутильній машини на продуктивність і величину пакування.
4. Савченко О.В. — Задачі топологічної оптимізації композитних елементів конструкцій із в’язкопружних матеріалів.
5. Чабан В.В., Піпа Б.Ф. — Динаміка пуску основов’язальної машини при попередньому напруженні в’язей привода.
6. Гурей В.І. — Моделювання динамічних процесів фрикційного зміцнення деталей машин.

МЕХАНОХІМІЯ

7. Білей П.В., Приставський Б.І. — Опис конструкції виробничих установок для сушіння подрібненої деревини та методика визначення вологості.
8. Тарасюк А.П. — Влияние условий процесса резания на механические свойства анизотропных полимеров.
9. Чередниченко П.И., Корнієнко С.П. — Моделирование процесса образования жидкой пленки на вращающемся диске.
10. Березін Л.Я., Прибитько І.О. — Ситали, скло в будівництві і машинобудуванні та способи їх з’єднання.
11. Голодюк Г.І. — Дослідження адгезійної міцності та атмосферостійкості лакофарбових покриттів.
12. Хребтань О.Б. — Дослідження впливу спеціальної обробки на стійкість пофарбування пальтових вовняних тканин до дії штучного опромінювання.
13. Циганов В.В. — Пути повышения эффективности гранульного абразивного материала трибологическими методами.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

14. Бондаренко С.Г., Борисов О.О., Чередніков О.М. — Розмірний аналіз автомобільних карданних передач.
15. Хоменко І.М., Кобринець А.К. — Особливості теплового розрахунку дизеля, призначеного для роботи на біологічному паливі.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

16. Болотов М.Г. — Параметри керування процесом нагріву при дифузійному зварюванні в тліючому розряді з порожнистим катодом.
17. Миронова М.В. — О вращении капли на торце электрода при дуговой наплавке в продольном магнитном поле.
18. Петріенко О.И. — Номограммы для определения областей оптимальных режимов механизированной дуговой сварки сталей в защитных газах.
19. Спихтаренко В.В., Лой С.А., Олексієнко С.В. — Использование газа-заменителя при газопламенном напылении самофлюсующихся сплавов.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

20. Литвинов В.В., Мойсеєнко О.П. — Прийняття рішень при семантичному розборі тектового документа.
21. Акименко А.М. — Деякі аспекти застосування uml при розробленні складних програмних систем.
22. Зайцев С.В., Приступа В.В., Яриловець А.В. — Інформаційна технологія побудови системи ofdm з внутрібітовою псевдовипадковою перебудовою піднесучих частот в умовах впливу навмисних завад.
23. Зацерковний В.І. — Оцінка приросту інформації в процесі впровадження гіс в управління територіями.
24. Ковтун А.О., Рогоза О.В., Шоломій Ю.Є. — Структура и превращение низкотемпературных дырочных центров в кристаллах kcl с примесью ионов натрия.
25. Нікітенко Є.В., Сдитанов М.А., Заровський Р.В. — Автоматическая система поиска информации в текстах с использованием алгоритмов нечеткой логики.
26. Шарий Т.В. — Модель постобработки речевых сигналов fcas.
27. Корнага Я.І. — Методи підвищення швидкості запису та пошуку даних у базах даних.
28. Подоляка А.Н., Подоляка О.А., Скакаліна О.В. — Эффективное решение задачи покрытия двудольного графа звездами и некоторых ее обобщений.
29. Ігнатенков М.О. — Монохромне представлення зображення поверхні та побудова «цифрової карти» для визначення її характеристик.
30. Кудряшов А.А. — Затухание радиоволн и беспроводные технологии построения промышленных сетей диапазона 2,4 ггц.
31. Тевкун М.В., John N. Davies, Paul Comerford, Казимир В.В. — Comparison of the performance of ipv4 & ipv6 .

ЕНЕРГЕТИКА

32. Денисов Ю.О., Степенко С.А. — Входной ток разомкнутого корректора коэффициента мощности с квазирезонансным и обычным параллельными ключевыми элементами.
33. Буйний Р.О. — Обґрунтування області використання схем електричних з’єднань розподільних установок напругою 330-750 кв системних підстанцій з елегазовими вимикачами і круе.
34. Денисова Н.М. — Оцінювання ступеня професійного ризику працівників електроенергетичних підприємств.
35. Корнієнко І.В. — Обґрунтування умов і сценаріїв геоінформаційного моделювання електромагнітного забруднення.
36. Міщенко М.В. — Автоматизація орієнтації на сонце геліоустановок та модулів сонячних електростанцій.
37. Городній О.М., Гордієнко В.В., Чуб Б.І. — Порівняльна оцінка енергетичної ефективності імпульсних перетворювачів з квазірезонансними та звичайними ключами за результатами моделювання.
38. Кадомский К.К., Красников А.Л. — Применение инкрементных методов кластеризации в задаче выделения режимов функционирования пароводяного тракта энергоблока скд.