ISSN 2225-7551

№3 (59), 2012 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Івщенко Л.Й., Циганов В.В., Фролов М.В. — Структурная самоорганизация деталей трибосопряжений в условиях сложного термодинамического нагружения.
2. Кузяєв И.М., Анісімов В.Н. — Исследование неизотермических процессов для узлов подшипников скольжения.
3. Грицюк В.Ю. — Рух тіла по балці.
4. Савченко О.В. — Задачі багатокритеріальної оптимізації елементів конструкцій з композиційних матеріалів.
5. Плешко С.А., Піпа Б.Ф., Марченко А.І. — Ефективність використання пружних клинів в’язальних машин.

МЕХАНОХІМІЯ

6. Можаровский В.В., Кузьменков Д.С., Шилько С.В. — Автоматизированная методика определения характеристик материалов для труб с ппу-оцм изоляцией.
7. Корнієнко С.П., Чередниченко П.И. — Моделирование процесса охлаждения нити с учетом замасливания и трения.
8. Скачков В.А., Нестеренко Т.М., Мосейко Ю.В., Іванов В.І. — Низькотемпературне ущільнення пористої структури вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів у пласкому реакторі.
9. Хребтань О.Б., Кучинська А.М. — Дослідження якості та безпечності косметичних кремів для рук.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

10. Петраков Ю.В., Тишкевич Ю.В. — Оптимізація режиму різання при фрезеруванні кінцевою фрезою.
11. Пасов Г.В. — Історія становлення луцького автомобільного заводу та його перспективи.
12. Підгаєцький М.М., Щербина К.К. — Утворення складної траєкторії руху зерна при хонінгуванні отворів.
13. Фалалєєв А.П. — Влияние температуры и пластической деформации на эволюцию механических свойств двухфазных автомобильных сталей.
14. Федориненко Д.Ю., Плівак О.А., Майданюк С.В. — Методика дослідження параметрів точності регульованої гідростатичної втулки шпиндельного підшипника.
15. Хоменко І.М., Кобринець А.К. — Визначення гідродинамічних показників у спряженні циліндр-спідниця поршня двигуна внутрішнього згоряння .
16. Чередніков О.М., Борисов О.О., Семеняко О.Г. — Геометрія контакту деталь-індентор під час обробки поверхневим пластичним деформуванням.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

17. Пентегов І.В., Сидорець В.М., Римар С.В., Петріенко О.И. — Изменение коэффициента расплавления покрытого сварочного электрода в процессе его нагрева и плавления при дуговой сварке сталей без коротких замыканий.
18. Харченко Г.К., Руденко М.М., Хоменко М.О., Фальченко Ю.В., Устінов А.І. — Виникнення електричного потенціалу на поверхні металевих зразків при високотемпературному синтезі, що самопоширюється, в наношаруватих фольгах.
19. Болотов М.Г. — Дослідження впливу геометричних та електричних характеристик порожнистого катоду на ефективність нагріву в умовах зварювання.
20. Шрон Л.Б., Богуцький В.Б., Шрон Б.Л., Богуцкий Б.В. — Исследование распределения углов и радиусов перехода шва к основному металлу в стыковых сварных соединениях .

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

21. Литвинов В.В., Хоменко І.В. — Синтез графічних завдань за допомогою параметричних моделей.
22. Зацерковний В.І. — Оцінювання можливості створення регіонального інформаційно-консультаційного центру апк.
23. Ігнатенко П.Л. — Методы повышения точности измерения в системах автоматизации экспериментальных исследований.
24. Ковтун А.О., Рогоза О.В. — Природа и свойства дырочных центров в кристаллах kcl высокой чистоты.
25. Козленко М.І. — Якість цифрової демодуляції широкосмугових сигналів з керованою ентропією в телекомунікаційних та комп’ютерних системах.
26. Маслов В.П., Кузьменко П.М., Риндич Є.В. — Сучасні тенденції розвитку тримірного рендерингу.
27. Нестеренко С.О. — Побудова просторової лінії перетину полігональних сіток.
28. Переварюха А.Ю. — Нелинейные эффекты и проблемы интерпретации в моделировании управляемых биологических процессов.
29. Чумак В.К., Зайцев С.В., Вервейко О.І. — Математична модель системи мімо під час дії шумових завад.

ЕНЕРГЕТИКА

30. Буйний Р.О., Дихтярук И.В., Красножон А.В. — Устранение зоны нечувствительности основной защиты линий 10 кв при помощи предохранителя-разъединителя првт‑10 .
31. Лапа М.В., Маловик К.Н. — Системный анализ и классификация экспертных знаний о ресурсоспособности оборудования аэс.
32. Міщенко М.В., Сиза О.І., Міщенко О.М., Зенченко С.С. — Автоматизация поддержания температуры и уровня электролита аккумуляторных батарей.
33. Приступа А.Л. — Результати експериментальних досліджень безконтактної підзарядки акумуляторів портативних побутових електричних пристроїв за допомогою теслівських процесів.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

34. Шелковой А.Н., Феденюк Д.В., Рузметов А.Р., Свидзинская М.Е. — Оптимизация маршрута пространственного перемещения рабочего в ходе выполнения технологической операции.
35. Денисова Н.М. — Шляхи зниження забрудненості повітря робочої зони зварювальних дільниць.
36. Бальченко І.В., Казимир В.В., Клименко В.П. — Сучасні методи управління станом аграрної екосистеми.
37. Кряжич О.О., Захматов В.Д. — Відповідність моделі ппр імпульсної вибухопожежної безпеки потребам підприємства.
38. Таірова Т.М. — Системний підхід до аналізу стану безпеки праці в україні.
39. Ткаченко Т.І. — Розробка методики статистичного регулювання параметрів якості виробничого процесу на харчових підприємствах.