ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Гавриленко Н.І.
канд. техн. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #29 638
Гавриленко О.
головний інженер ВАТ «Облтеплокомуненерго», м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #37 104
Гайсан С.М.
студент Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #3 863
Гальченко Г.Ю.
канд. техн. наук Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, Україна
№4 (53), 2011, #18 544
Галюга А.В.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #25 516
Ганеева Т.В.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #14 962
№42, 2010, #23 101
Ганєєв Т.Р.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #18 525
№1 (71), 2014, #23 470
№1 (77), 2015, #2 554
№45, 2010, #19 106
Гаценко С.В.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #6 1814
№40, 2009, #29 89
Гаєвський В.О.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #13 446
Гаєвський О.А.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #10 481
Герасименко Т.М.
аспірантка Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #30 494
Глоба О.В.
канд. техн. наук НТУУ «КПІ», Механіко-машинобудівний інститут, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #3 1363
№2 (65), 2013, #5 728
Говоруха О.М.
бакалавр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #11 534
№42, 2010, #16 96
Гойко М.І.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #2 1340
Головко В.В.
д-р техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (49), 2011, #17 180
№45, 2010, #18 97
Голодюк Г.І.
канд. техн. наук Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№4 (61), 2012, #11 492
№42, 2010, #45 97
Гомеля М.Д.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #12 533
№1 (71), 2014, #8 452
№2 (73), 2014, #37 438
Гонзур В.В.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #29 89
Горбатко О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #7 1688
№4 (61), 2012, #2 536
№1 (63), 2013, #3 638
№4 (69), 2013, #4 467
№4 (53), 2011, #23 442
Горбенко П.К.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #4 462
№1 (77), 2015, #5 428
Гордєєв А.Д.
магістр Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #26 562
Гордієнко В.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #37 600
№4 (69), 2013, #26 546
№4 (53), 2011, #30 548
№40, 2009, #33 88
Горобець А.Г.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #21 745
Городній О.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #37 600
№4 (69), 2013, #26 546
№3 (67), 2013, #32 857
№1 (55), 2012, #35 575
№40, 2009, #31 93
Горін В.В.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #5 624
Гречанінов В.Ф.
начальник відділу Державна служба України з надзвичайних ситуацій, м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #31 551
Гречка І.П.
канд. техн. наук НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
№2 (49), 2011, #11 95
Григоренко С.Г.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #13 472
Григор’єв К.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #20 418
Григурко І.О.
доцент Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, Україна
№2 (78), 2015, #2 557
Грицай Д.Д.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #35 128
Гриценок Н.О.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #19 131
Грицюк І. В.
асистент Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№45, 2010, #16 52
Грицюк В.Ю.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #3 434
№3 (67), 2013, #4 487
№4 (53), 2011, #5 460
№1 (71), 2014, #2 377
№2 (49), 2011, #1 127
№45, 2010, #3 96
№42, 2010, #3 93
№40, 2009, #8 97
Грицюк Ю. В.
канд. техн. наук Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№45, 2010, #16 52
Грозов С.Ю.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #26 441
Гумбатов З.А.
студент Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна
№4 (53), 2011, #14 464
Гумен Г.Ф.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (51), 2011, #30 125
Гумен М.Б.
канд. техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (65), 2013, #19 667
№2 (73), 2014, #20 446
№3 (51), 2011, #30 125
Гумен Т.Ф.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #20 446
Гуменник Ю.М.
бакалавр Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #16 96
Гуменюк О.Л.
канд. хім. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #7 492
№2 (65), 2013, #36 638
№1 (77), 2015, #29 506
№3 (51), 2011, #20 178
№2 (49), 2011, #20 132
№45, 2010, #33 107
№40, 2009, #28 97
Гурей В.І.
аспірант Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна
№4 (61), 2012, #6 533
Гусарев В.С.
канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№2 (78), 2015, #13 463
Гусев О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #29 616
№1 (77), 2015, #22 390
№40, 2009, #32 97