ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Гавриленко Н.І.
канд. техн. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #29 496
Гавриленко О.
головний інженер ВАТ «Облтеплокомуненерго», м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #37 61
Гайсан С.М.
студент Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #3 553
Гальченко Г.Ю.
канд. техн. наук Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, Україна
№4 (53), 2011, #18 392
Галюга А.В.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #25 406
Ганеева Т.В.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #14 775
№42, 2010, #23 40
Ганєєв Т.Р.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #18 403
№1 (71), 2014, #23 374
№1 (77), 2015, #2 381
№45, 2010, #19 47
Гаценко С.В.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #6 1373
№40, 2009, #29 33
Гаєвський В.О.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #13 343
Гаєвський О.А.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #10 373
Герасименко Т.М.
аспірантка Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #30 381
Глоба О.В.
канд. техн. наук НТУУ «КПІ», Механіко-машинобудівний інститут, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #3 1189
№2 (65), 2013, #5 608
Говоруха О.М.
бакалавр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #11 393
№42, 2010, #16 37
Гойко М.І.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #2 1079
Головко В.В.
д-р техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (49), 2011, #17 88
№45, 2010, #18 43
Голодюк Г.І.
канд. техн. наук Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№4 (61), 2012, #11 349
№42, 2010, #45 41
Гомеля М.Д.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #12 397
№1 (71), 2014, #8 347
№2 (73), 2014, #37 335
Гонзур В.В.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #29 33
Горбатко О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #7 1316
№4 (61), 2012, #2 434
№1 (63), 2013, #3 483
№4 (69), 2013, #4 357
№4 (53), 2011, #23 337
Горбенко П.К.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #4 365
№1 (77), 2015, #5 316
Гордєєв А.Д.
магістр Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #26 443
Гордієнко В.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #37 473
№4 (69), 2013, #26 378
№4 (53), 2011, #30 431
№40, 2009, #33 32
Горобець А.Г.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #21 551
Городній О.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #37 473
№4 (69), 2013, #26 378
№3 (67), 2013, #32 558
№1 (55), 2012, #35 429
№40, 2009, #31 35
Горін В.В.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #5 504
Гречанінов В.Ф.
начальник відділу Державна служба України з надзвичайних ситуацій, м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #31 433
Гречка І.П.
канд. техн. наук НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
№2 (49), 2011, #11 60
Григоренко С.Г.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #13 354
Григор’єв К.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #20 326
Григурко І.О.
доцент Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, Україна
№2 (78), 2015, #2 395
Грицай Д.Д.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #35 73
Гриценок Н.О.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #19 76
Грицюк І. В.
асистент Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№45, 2010, #16 9
Грицюк В.Ю.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #3 333
№3 (67), 2013, #4 340
№4 (53), 2011, #5 344
№1 (71), 2014, #2 283
№2 (49), 2011, #1 71
№45, 2010, #3 36
№42, 2010, #3 35
№40, 2009, #8 39
Грицюк Ю. В.
канд. техн. наук Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№45, 2010, #16 9
Грозов С.Ю.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #26 333
Гумбатов З.А.
студент Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна
№4 (53), 2011, #14 342
Гумен Г.Ф.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (51), 2011, #30 68
Гумен М.Б.
канд. техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (65), 2013, #19 495
№2 (73), 2014, #20 332
№3 (51), 2011, #30 68
Гумен Т.Ф.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #20 332
Гуменник Ю.М.
бакалавр Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #16 37
Гуменюк О.Л.
канд. хім. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #7 382
№2 (65), 2013, #36 489
№1 (77), 2015, #29 376
№3 (51), 2011, #20 83
№2 (49), 2011, #20 73
№45, 2010, #33 45
№40, 2009, #28 37
Гурей В.І.
аспірант Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна
№4 (61), 2012, #6 425
Гусарев В.С.
канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№2 (78), 2015, #13 367
Гусев О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #29 505
№1 (77), 2015, #22 294
№40, 2009, #32 38