ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Гавриленко Н.І.
канд. техн. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #29 549
Гавриленко О.
головний інженер ВАТ «Облтеплокомуненерго», м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #37 80
Гайсан С.М.
студент Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #3 611
Гальченко Г.Ю.
канд. техн. наук Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, Україна
№4 (53), 2011, #18 457
Галюга А.В.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #25 443
Ганеева Т.В.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #14 874
№42, 2010, #23 65
Ганєєв Т.Р.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #18 454
№1 (71), 2014, #23 413
№1 (77), 2015, #2 425
№45, 2010, #19 72
Гаценко С.В.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #6 1461
№40, 2009, #29 56
Гаєвський В.О.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #13 386
Гаєвський О.А.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #10 417
Герасименко Т.М.
аспірантка Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #30 418
Глоба О.В.
канд. техн. наук НТУУ «КПІ», Механіко-машинобудівний інститут, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #3 1251
№2 (65), 2013, #5 657
Говоруха О.М.
бакалавр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #11 452
№42, 2010, #16 59
Гойко М.І.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #2 1145
Головко В.В.
д-р техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (49), 2011, #17 136
№45, 2010, #18 63
Голодюк Г.І.
канд. техн. наук Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№4 (61), 2012, #11 406
№42, 2010, #45 63
Гомеля М.Д.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #12 450
№1 (71), 2014, #8 382
№2 (73), 2014, #37 375
Гонзур В.В.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #29 56
Горбатко О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #7 1481
№4 (61), 2012, #2 482
№1 (63), 2013, #3 531
№4 (69), 2013, #4 400
№4 (53), 2011, #23 383
Горбенко П.К.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #4 403
№1 (77), 2015, #5 358
Гордєєв А.Д.
магістр Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #26 482
Гордієнко В.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #37 516
№4 (69), 2013, #26 422
№4 (53), 2011, #30 490
№40, 2009, #33 55
Горобець А.Г.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #21 657
Городній О.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #37 516
№4 (69), 2013, #26 422
№3 (67), 2013, #32 613
№1 (55), 2012, #35 477
№40, 2009, #31 60
Горін В.В.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #5 552
Гречанінов В.Ф.
начальник відділу Державна служба України з надзвичайних ситуацій, м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #31 479
Гречка І.П.
канд. техн. наук НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
№2 (49), 2011, #11 76
Григоренко С.Г.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #13 408
Григор’єв К.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #20 362
Григурко І.О.
доцент Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, Україна
№2 (78), 2015, #2 487
Грицай Д.Д.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #35 95
Гриценок Н.О.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #19 100
Грицюк І. В.
асистент Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№45, 2010, #16 30
Грицюк В.Ю.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #3 376
№3 (67), 2013, #4 387
№4 (53), 2011, #5 399
№1 (71), 2014, #2 320
№2 (49), 2011, #1 91
№45, 2010, #3 64
№42, 2010, #3 59
№40, 2009, #8 64
Грицюк Ю. В.
канд. техн. наук Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№45, 2010, #16 30
Грозов С.Ю.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #26 373
Гумбатов З.А.
студент Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна
№4 (53), 2011, #14 391
Гумен Г.Ф.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (51), 2011, #30 91
Гумен М.Б.
канд. техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (65), 2013, #19 542
№2 (73), 2014, #20 371
№3 (51), 2011, #30 91
Гумен Т.Ф.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #20 371
Гуменник Ю.М.
бакалавр Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #16 59
Гуменюк О.Л.
канд. хім. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #7 431
№2 (65), 2013, #36 531
№1 (77), 2015, #29 420
№3 (51), 2011, #20 137
№2 (49), 2011, #20 98
№45, 2010, #33 68
№40, 2009, #28 62
Гурей В.І.
аспірант Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна
№4 (61), 2012, #6 464
Гусарев В.С.
канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№2 (78), 2015, #13 403
Гусев О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #29 553
№1 (77), 2015, #22 330
№40, 2009, #32 61