ISSN 2225-7551
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Гавриленко Н.І.
канд. техн. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #29 612
Гавриленко О.
головний інженер ВАТ «Облтеплокомуненерго», м. Чернігів, Україна
№3 (51), 2011, #37 98
Гайсан С.М.
студент Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #3 705
Гальченко Г.Ю.
канд. техн. наук Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, Україна
№4 (53), 2011, #18 524
Галюга А.В.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #25 496
Ганеева Т.В.
асистент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #14 933
№42, 2010, #23 92
Ганєєв Т.Р.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #18 513
№1 (71), 2014, #23 460
№1 (77), 2015, #2 509
№45, 2010, #19 101
Гаценко С.В.
ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #6 1624
№40, 2009, #29 82
Гаєвський В.О.
аспірант Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #13 432
Гаєвський О.А.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№4 (69), 2013, #10 469
Герасименко Т.М.
аспірантка Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #30 477
Глоба О.В.
канд. техн. наук НТУУ «КПІ», Механіко-машинобудівний інститут, м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #3 1337
№2 (65), 2013, #5 715
Говоруха О.М.
бакалавр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #11 517
№42, 2010, #16 87
Гойко М.І.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #2 1259
Головко В.В.
д-р техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№2 (49), 2011, #17 168
№45, 2010, #18 88
Голодюк Г.І.
канд. техн. наук Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№4 (61), 2012, #11 469
№42, 2010, #45 90
Гомеля М.Д.
д-р техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #12 520
№1 (71), 2014, #8 436
№2 (73), 2014, #37 426
Гонзур В.В.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№40, 2009, #29 82
Горбатко О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (55), 2012, #7 1594
№4 (61), 2012, #2 526
№1 (63), 2013, #3 605
№4 (69), 2013, #4 455
№4 (53), 2011, #23 434
Горбенко П.К.
канд. фіз.-мат. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (73), 2014, #4 448
№1 (77), 2015, #5 413
Гордєєв А.Д.
магістр Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№1 (71), 2014, #26 539
Гордієнко В.В.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #37 586
№4 (69), 2013, #26 494
№4 (53), 2011, #30 539
№40, 2009, #33 82
Горобець А.Г.
студент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (53), 2011, #21 729
Городній О.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (61), 2012, #37 586
№4 (69), 2013, #26 494
№3 (67), 2013, #32 743
№1 (55), 2012, #35 548
№40, 2009, #31 87
Горін В.В.
канд. техн. наук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (57), 2012, #5 611
Гречанінов В.Ф.
начальник відділу Державна служба України з надзвичайних ситуацій, м. Київ, Україна
№3 (67), 2013, #31 538
Гречка І.П.
канд. техн. наук НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна
№2 (49), 2011, #11 91
Григоренко С.Г.
канд. техн. наук Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна
№4 (53), 2011, #13 463
Григор’єв К.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (69), 2013, #20 408
Григурко І.О.
доцент Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, Україна
№2 (78), 2015, #2 540
Грицай Д.Д.
магістрант Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #35 121
Гриценок Н.О.
студент Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (49), 2011, #19 125
Грицюк І. В.
асистент Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№45, 2010, #16 46
Грицюк В.Ю.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (59), 2012, #3 426
№3 (67), 2013, #4 448
№4 (53), 2011, #5 449
№1 (71), 2014, #2 369
№2 (49), 2011, #1 119
№45, 2010, #3 90
№42, 2010, #3 87
№40, 2009, #8 91
Грицюк Ю. В.
канд. техн. наук Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
№45, 2010, #16 46
Грозов С.Ю.
магістрант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (77), 2015, #26 426
Гумбатов З.А.
студент Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна
№4 (53), 2011, #14 444
Гумен Г.Ф.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№3 (51), 2011, #30 116
Гумен М.Б.
канд. техн. наук Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (65), 2013, #19 632
№2 (73), 2014, #20 428
№3 (51), 2011, #30 116
Гумен Т.Ф.
ст. викладач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна
№2 (73), 2014, #20 428
Гуменник Ю.М.
бакалавр Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№42, 2010, #16 87
Гуменюк О.Л.
канд. хім. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (57), 2012, #7 479
№2 (65), 2013, #36 605
№1 (77), 2015, #29 483
№3 (51), 2011, #20 165
№2 (49), 2011, #20 122
№45, 2010, #33 99
№40, 2009, #28 90
Гурей В.І.
аспірант Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна
№4 (61), 2012, #6 511
Гусарев В.С.
канд. техн. наук Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
№2 (78), 2015, #13 450
Гусев О.О.
канд. техн. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (63), 2013, #29 602
№1 (77), 2015, #22 380
№40, 2009, #32 91