ISSN 2225-7551

№1 (63), 2013 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Зубков В.Е. — Обоснование параметров устройства для резки клубней картофеля перед посадкой.
2. Полуян А.В., Пилипенко О.І. — Вирішення інженерних задач під час 3d проектування зірочок ланцюгової передачі.
3. Савченко О.В., Горбатко О.О. — Оптимізація багатошарових елементів конструкцій із композиційних матеріалів з різною структурою армуючих шарів.
4. Борисов О.О., Ратушний П.М., Трейтяк В.В. — Метод синтезу проектних варіантів концептуального проектування вузлів літака.
5. Величко И.Г., Олененко М.Г. — Решение задачи о стационарном распределении тепла в многослойной анизотропной пластине.

МЕХАНОХІМІЯ

6. Корольов О.О. — Химическая активность азотсодержащих соединений в реакции с кислородом оксиранового кольца.
7. Бондарь О.С. — Противокоррозионные свойства norfloxacin и etamsylate.
8. Квашук Ю.В. — Исследование эффекта «последействия» ингибиторов коррозии на основе растительного сырья для защиты оборудования пищевых производств.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

9. Рудик В.А., Рудик А.В. — Шліфування впалих поверхонь обертання конічною поверхнею абразивного інструменту.
10. Федориненко Д.Ю. — Адаптивне керування точністю положення шпинделя на гідростатичних опорах.
11. Сапон С.П. — Методика експериментального визначення точності обертання шпинделя .
12. Шуляр І.О. — Технологічні шляхи підвищення якості армованої зони виливків бурового інструменту.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

13. Болотов Г.П. — Аналіз процесу нагріву тліючим розрядом в умовах зварювання як об,єкта керування.
14. Жданов С.Л., Алексеенко Т.А., Маркашова Л.И., Ганеева Т.В. — Влияние внешнего статического нагружения на изменение параметров структуры металла участка перегрева зтв сварных соединений высокопрочных сталей.
15. Петріенко О.И., Сидорець В.М., Римар С.В., Пентегов І.В. — Расплавление покрытого сварочного электрода при дуговой сварке сталей с короткими замыканиями.
16. Березін Л.Я. — Критерії якості зварювання в електричному полі високої напруги.
17. Болотов М.Г. — Дослідження локальних властивостей плазми тліючого розряду з порожнистим катодом стосовно до умов зварювального нагріву.
18. Ющенко С.М., Савченко О.М., Олексієнко С.В. — Флюсове видалення оксидних плівок під час паяння алюмінію та сплавів на його основі (літературний огляд).
19. Филипчук Т.Н., Костин В.А., Рыбаков А.А., Прибитько І.О. — Особенности формирования микроструктуры металла швов газонефтепроводных труб при дуговой сварке микролегированных сталей.
20. Новомлинець О.О., Половецький Є.В., Капитанчук Л.М. — Влияние толщины промежуточной прослойки на структуру и свойства сварных соединений сплава алюминия амг6 со сплавом титана вт6 способом диффузионной сварки в вакууме.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

21. Васильєва И.И. — Надежность телевизоров и ее прогнозирование.
22. Скітер І.С., Казимир В.В., Бурачек В.Г., Зацерковний В.І. — Розроблення моделі управління розвитком територій за допомогою гіс.
23. Риндич Є.В. — Сервісно-орієнтована архітектура інформаційних систем у сфері надання транспортних послуг.

ЕНЕРГЕТИКА

24. Заровський Р.В. — Cинтез регулятора для систем із широтно-імпульсною модуляцією під час врахування постійної складової вихідної напруги перетворювача.
25. Красножон О.В., Іванець С.А. — Розвиток електроенергетики на основі концепції “інтелектуальних” електричних мереж smart grid.
26. Приступа А.Л. — Результати експериментальних досліджень безконтактної підзарядки акумуляторів імплантованих електроприладів за допомогою теслівських процесів .
27. Шоломій Ю.Є., Ковтун А.О., Рогоза О.В. — Температурні залежності питомої провідності і рухливості носіїв заряду в холестеричному рідкому кристалі.
28. Мирошник А.А., Тимчук С.А. — Математическая модель потерь мощности в силовых трансформаторах 10/0,4 кв в нечеткой форме.
29. Гусев О.О., Леміш С.В., Ревко А.С. — Завадостійка система передачі даних для силового перетворювача.
30. Шилович Т.Б., Радич Ю.В. — Обладнання для спалювання низькокалорійного палива у вигляді пилу.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

31. Корнієнко С.П., Корнієнко І.В. — Алгоритм оцінювання електромагнітного забруднення територій.
32. Міщенко М.В. — Автоматизована система поливу.
33. Таірова Т.М. — Імовірнісний метод прогнозування виробничого травматизму.
34. Сидоренко І.І. — Аналіз підходів щодо формування ефективного економіко-екологічного землекористування.

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

35. Володченко І.І., Круль В.О., Пікула Л.Ф., Ракша-Слюсарева О.А. — Дослідження мінерального складу харчового продукту «ріпакового» для спеціального дієтичного споживання.
36. Денисенко Т.М. — Органолептична оцінка та дослідження фізико-хімічних показників якості мандаринів, що реалізуються в торговельній мережі м. чернігова.
37. Кудінова О.В., Оносова І.А. — Інспектування та реєстрація домішок у зерні пшениці в контексті вимог сот.
38. Хребтань О.Б. — Особливості пофарбування пальтових вовняних тканин зі спеціальними обробками кислотними металокомплексними барвниками.