ISSN 2225-7551

№1 (71), 2014 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р., Міськов В.П., Слабкий А.В. — Вимірювальний комплекс вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням.
2. Грицюк В.Ю. — Нерівномірний рух тіла по балці.
3. Колесник Є.В., Федін Д.О., Жезняковський І.М. — Визначення залишкових напружень в електроосаджених покриттях з використанням модельного зразка.
4. Барбаш М.І. — Оптимізація архітектурного проектування.
5. Ігнатенко А.С. — Метод визначення реакції конструкцій із в’язкопружних матеріалів на дію теплових імпульсів.
6. Макатьора Д.А., Панасюк І.В. — Визначення погонного зусилля різання монолітної гуми ножем з односторонньою заточкою.
7. Дубенець В.Г., Савченко О.В., Деркач О.Л. — Активне демпфірування нестаціонарних коливань балки з електров’язкопружними накладками.

МЕХАНОХІМІЯ

8. Гомеля М.Д., Трус І.М., Шаблій Т.О. — Електродіалізне опріснення розчинів з високим вмістом іонів жорсткості.
9. Денисенко Т.М. — Дослідження сучасних технологій переробки пластикових виробів.
10. Денисова Н.М., Буяльська Н.П. — Розрахунок соціально-економічної ефективності рішень щодо поліпшення умов праці під час формування поліамідних ниток.
11. Космач О.П. — Спектральний аналіз модельних сигналів акустичної емісії під час зміни навантаження пари тертя із композиційних матеріалів.
12. Таірова Т.М. — Математична модель коеффіцієнта тяжкості виробничого травматизму на підприємствах хімічного комплексу.
13. Воробйова В.І., Чигиринець О.Е., Фатєєв Ю.Ф., Татарченко Г.О. — Особливості формування захисної плівки на поверхні металу із парової фази екстракту шишок хмелю.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

14. Кальченко В.І., Кальченко В.В., Єрошенко А.М., Кологойда А.В. — 3d моделювання процесу заточування голчастої гарнітури барабанів та валиків текстильних машин.
15. Федориненко Д.Ю. — Тиск у карманах радіальних гідростатичних опор з урахуванням неідеальної геометрії проточної частини.
16. Венжега В.І., Рудик А.В., Пасов Г.В. — Вплив технології оброблення торцевих поверхонь пружин стиску автомобілів на їх надійність та довговічність.
17. Тарандушка Л.А., Тарандушка І.П. — Технологія моніторингу показників якості технічного обслуговування та ремонту автомобілів.
18. Ткачук В.В. — Безпечність біодизельного палива.
19. Веремей Г.О. — Математичне моделювання формоутворення відновлюваних поверхонь сідла клапана у газорозподільному механізмі.
20. Бойко І.А., Солоха В.В., Івщенко Л.Й. — Динамічний аналіз поворотного стола 5-координатного обробного центру.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

21. Болотов Г.П., Болотов М.Г., Руденко М.М. — Керування енергетичними характеристиками тліючого розряду в умовах дифузійного зварювання.
22. Пентегов І.В., Римар С.В., Сидорець В.М., Жерносеков А.М. — Ефективність розплавлення електрода при різних видах дугового зварювання.
23. Березін Л.Я., Ганєєв Т.Р. — Особливості технології зварювання вузлів мідь-алюміній-ситал.
24. Лаврова О.В. — Розроблення пристрою для наплавлення під флюсом стрічковим електродом з керуючим перенесенням електродного металу.
25. Міленін О.С., Великоіваненко О.А., Розинка Г.П., Півторак Н.І. — Аналіз граничного стану трубопровідного елементу при зварювальному наплавленні дефекту стоншення.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

26. Кузовик В.Д., Гордєєв А.Д. — Методика планування експериментальних досліджень психофізіологічного стану головного мозку.
27. Мошель М.В., Рогоза О.В., Ковтун А.О. — Термодіелектричний ефект у рідких кристалах.
28. Маргасов Д.В. — Інформаційні технології у моніторингу енергоощадності бюджетних будівель м. чернігова.
29. Новохатська К.А., Кунгурцев О.Б. — Формування лексем при групуванні запитів у методі інкрементального оновлення мп.

ЕНЕРГЕТИКА

30. Сенько В.І., Михайленко В.В. — Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами трифазної напруги у постійну з п’ятизонним регулюванням вихідної напруги.
31. Лапа М.В., Моспан І.В., Терещенко І.А. — Прогнозування залишкового ресурсу технічних засобів фізичного захисту атомних електростанцій.
32. Косенко Р.А. — Моделювання системи векторного керування асинхронним двигуном.

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

33. Дітріх І.В., Марченко Ю.І. — Дослідження споживчих властивостей нових рибних пресервів в апельсиновому соусі «нептун».
34. Молоканова Л.В., Квасніков В.П. — Характеристика натуральних барвників з кизилу і терну для ковбасного виробництва.
35. Ткаченко Т.І. — Система моніторингу забезпечення безпечності та якості комбікормової продукції.