ISSN 2225-7551

№2 (78), 2015 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І., Хамуйела Г.Ж.А. — Новий підхід до опису і синтезу приводів механізмів маніпулювання об’єктами в технологічному обладнанні.
2. Анастасенко С.М., Григурко І.О., Ошовський В.Я. — Забезпечення довговічності поверхонь зубців шестерні і впадин шліців на вал-шестерні методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою.
3. Барилюк Є.І., Зайончковський Г.Й. — Зменшення динамічних навантажень та інтенсивності процесів зношування елементів малогабаритних електромагнітних клапанів.

МЕХАНОХІМІЯ

4. Буря О.І., Єрьоміна К.А. — Вплив вмісту бронзи на зносостійкість ароматичного поліаміду фенілон.
5. Буря О.І., Набережна О.О., Перемітько В.В. — Вплив вмісту органічного волокна на трибологічні властивості композитів на основі фенілону.
6. Корольов О.О. — Інтенсифікація процесу етерифікації гліцерину.
7. Філоненко С.Ф., Німченко Т.В. — Моделювання акустичної емісії під час оброблення композиційного матеріалу з урахуванням його фізико-механічних характеристик.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

8. Кальченко В.І., Кальченко В.В., Веремей Г.О., Слєднікова О.С. — Модульне 3d-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення під час розточування сідел клапанів орієнтованою пластинкою.
9. Тіхенко В.М., Старцев В.І., Анісімов О.О., Пчелінський С.В. — Вібродіагностика верстата для оброблення колісних пар.
10. Федориненко Д.Ю. — Енергоефективність обробних верстатів.
11. Федориненко Д.Ю., Космач О.П. — Інформаційно-вимірювальний комплекс визначення електричного споживання асинхронних двигунів верстатів.
12. Хімічева Г.І., Куриляк В.В. — Збільшення ресурсу опорно-упорних підшипників на основі кваліметричного підходу.
13. Гусарев В.С., Яровий Ю.В. — Енергетичні критерії в технології машинобудування.
14. Космач О.П., Товстуха О.Д. — Дослідження кінематики пристроїв для машинобудування та деревообробки в solidworks.
15. Михайлов М.I. — Оптимізація ємності накопичувачів інструментів верстатів з чпу для гнучких виробничих систем.
16. Онищук С.Г., Тулупов В.І., Міранцов С.Л. — Нові підходи в конструкторсько-технологічній підготовці виробництва виробів з урахуванням життєвого циклу.
17. Сапон С.П. — Дослідження точності оброблення на токарному верстаті зі шпинделем на гідростатичних опорах.
18. Степаненко О.О., Манжола М.Ю., Кузнєцов Ю.М. — Дослідження впливу компонувань настільних фрезерних верстатів з чпк на якість оброблення деталей.
19. Пугач Р.С. — Модифікування поверхні деталей машин з метою отримання високих трибологічних параметрів.
20. Юхимчук В.М. — Шляхи оптимізації вибору інструментального забезпечення оброблення отворів.
21. Майданюк С.В. — Визначення кута контакту відрізних фрез з різнонаправленими зубцями.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

22. Жигуц Ю.Ю. — Термітне зварювання чавунних деталей.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

23. Казимир В.В., Харченко М.В. — Технологія побудови вбудованих програмних моделей бізнес-процесів на основі їх xml-описів.
24. Точилін С.Д. — Аналіз продуктивності soap та restful java web-служб пошуку в даних скбд postgresql.
25. Трейтяк В.В. — Технологія обміну даними між користувачами різних інтегрованих автоматизованих систем виробничого призначення.
26. Козьяков С.В. — Експериментальна апробація підсистеми управління мотивацією іт-фахівців у виробничих умовах.
27. Сосса Б.Р. — Порівняльне оцінювання точності координат точкових марок, отриманих способом наземного лазерного сканування.
28. Топал А.В., Сергієнко О.А., Вислоух С.П. — Вирішення задач технологічної підготовки виробництва засобами штучних нейронних мереж.

ЕНЕРГЕТИКА

29. Білокінь С.О., Бондаренко М.О., Бондаренко Ю.Ю., Антонюк В.С. — Дослідження фізичних характеристик діелектричних поверхонь за допомогою діагностичного стенда на базі атомно-силового мікроскопа.
30. Зайцев Р.В., Кіріченко М.В. — Розроблення системи автоматизації вимірювань параметрів напівпровідникових приладів.
31. Іванець С.А., Красножон О.В. — Отримання аналітичного опису поверхні керування для системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричного перетворювача.

ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

32. Семко В.В. — Моделювання турбулентності приземного шару атмосфери.

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

33. Дейниченко Г.В., Золотухіна І.В., Федак В.І. — Дослідження технологічних властивостей уф-похідних білково-вуглеводної молочної сировини.
34. Вежлівцева С.П. — Дослідження мікробіологічного стану нових м’яких маргаринів підвищеної біологічної цінності.
35. Залета О.М. — Моделювання послідовності функціонування технологічної машини для пакування сипких речовин.
36. Миськів Є.М., Копинець З.П., Маєвський В.О. — Обґрунтування використання обладнання зі стругальними валами зі спіральним розміщенням ножових пластинок.
37. Михайлов В.І., Михайлов С.В. — Оцінювання впливу гребенів барабана на якість машинного прання.
38. Челябієва В.М., Савченко О.М., Сиза О.І. — Вплив технологічних факторів на вміст вітаміну с у фруктових соках.