ISSN 2225-7551

№4 (53), 2011 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Савченко О.В. — Еволюційні алгоритми глобальної оптимізації композитних оболонок за критерієм максимального демпфірування.
2. Бондаренко С.Г., Гойко М.І. — Формалізація розмірних евристик.
3. Власенко Ю.В., Лелюх Р.Н., Гайсан С.М. — Разработка и применение методики инженерного анализа.
4. Козьяков С.В., Ратушний П.М. — Формалізація процесу концептуального проектування в інформаційному середовищі інтегрованих автоматизованих систем.
5. Грицюк В.Ю. — Вдосконалення моделі розрахунку балки на пружній основі на поперечний удар.

МЕХАНОХІМІЯ

6. Сиза О.І., Савченко О.М., Квашук Ю.В. — Протикорозійний захист обладнання харчових виробництв у кислотних робочих середовищах.
7. Ільницький З.М., Слободян З.В., Маглатюк Л.А., Купович Р.Б. — Бікарбонат-карбонатні перетворення в інгібованих двофазних системах нафта-вода.
8. Чигиринець О.Е., Гальченко Г.Ю., Воробйова В.І., Липатов С.Ю. — Пути повышения эффективности летучих ингибиторов растительного происхождения.
9. Орловський Б.В. — Розробка і дослідження постпроцесної машини виготовлення виробів з капронових монониток.
10. Філоненко С.Ф., Космач О.П. — Влияние эксплуатационной нагрузки на акустическую эмиссию при трении композиционных материалов.
11. Акимов О.О., Анисенко А.О., Горобець А.Г. — Дослідження впливу пружності кріплення укочувального ролика на динамічні характеристики намотувального механізму машини бп-340.
12. Платонов Є.К., Шумный Ю.Д. — Некоторые аспекты модернизации оборудования для подготовки поликапроамида к формованию.
13. Горбатко О.О. — Ефективні характеристики в’язкопружного композиційного матеріалу з міжфазною тріщиною.
14. Цибуля С.Д., Буяльська Н.П., Старчак В.Г., Мачульський Г.М. — Комплексне забезпечення якості захисту від корозії.
15. Здановський В.Г., Денисова Н.М. — Аналіз виробничого досвіду щодо зниження шкідливого впливу забрудненості повітря на здоров’я формувальників поліамідної продукції.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

16. Кальченко В.І., Хоменко І.М. — Тенденції і перспективи розвитку автомобілів.
17. Венжега В.І. — Повышение надежности узлов автомобилей, содержащих пружины.
18. Пасов Г.В. — Історія становлення кременчуцького автомобільного заводу та його перспективи.
19. Богатирьова Г.П., Лавриненко В.І., Никитин Ю.І., Полторацкий В.Г., Лещук И.В., Девицкий А.А. — Современные пасты и полировальные составы из сверхтвердых материалов в машино- и приборостроении.
20. Кальченко В.В., Войтенко В.П. — Квазиоптимальное регулирование в процессе шлифования со скрещивающимися осями инструмента и детали.
21. Чуприна В.М., Говоруха О.М. — Дослідження впливу базових компоновочних параметрів шпиндельних вузлів на динамічні характеристики під час проектування в сапр.
22. Кальченко В.В., Юрченко Ю.Д. — Обробка аустенітних сталей токарними різцями з внутрішнім тепловідведенням.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

23. Фальченко Ю.В., Григоренко С.Г., Федорчук В.Е., Руденко М.М. — Виготовлення перехідників нержавіюча сталь-алюміній зварюванням тиском у вакуумі.
24. Жидков А.Б., Гумбатов З.А. — Влияние технологических параметров на эффективность виброобработки сварных конструкций.
25. Березін Л.Я. — Напрямки використання зовнішніх електричних полів для отримання нероз’ємних з'єднань різнорідних матеріалів.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

26. Кувшинов О.В., Зайцев С.В. — Математична модель системи радіозв’язку на базі теорії ігор.
27. Казимир В.В., Федорук П.І., Дутчак М.С. — Адаптивна передача знань у системі дистанційного навчання.
28. Акименко А.М. — Ідентифікація ризиків програмного проекту.
29. Волокита А.М., Мухін В.Є., Стешин В.В. — Специфіка інформаційних систем на основі технології cloud computing.
30. Гордієнко В.В., Близнюк А.М. — Модуль апаратного кодування зображень.
31. Прокопець М.А., Коваленко Є.Ю., Будьонний О.В. — Драйвер для керування силовими mosfet та igbt транзисторами.
32. Возовиков Ю.Н., Мунзер А.А. — Имитационное моделирование материализованных представлений.
33. Темніков В.О., Петейчук О.В. — Система голосового розпізнавання операторів при використанні встановленої фразеології.
34. Зацерковний В.І. — Аналіз можливості інтеграції просторових даних у регіональній гіс.
35. Олійник Ю.О. — Вибір засобів імітаційного моделювання для інтеграції з системою управління державними фінансами.
36. Мороз О.В. — Cинергетичне моделювання економічних систем та його комп’ютерна підтримка.
37. Заплетніков І.М., Кудрявцев В.М., Парамонова В.А. — Можливості підвищення якості інженерної освіти.

ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ

38. Ступа В.І., Ігнатенко П.Л. — Особливості процесу сушіння деревини.
39. Чередніков О.М., Юрченко М.Є., Федоренко С.В. — Використання теорії подібності для визначення часу склеювання шпона.
40. Федориненко Д.Ю., Сапон С.П., Бережанський В.В. — Удосконалення конструкції гранулятора для переробки відходів деревини.
41. Бойко С.В., Нікітенко М.Ф. — Перспективне технологічне обладнання для деревообробки.
42. Єрошенко А.М. — Особливості сертифікації продукції деревооброблювального виробництва.

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

43. Дудла І.О., Хлебтань О.Б. — Дослідження властивостей пальтових вовняних тканин із спеціальною обробкою після проведення волого-теплового оброблення.
44. Міневич Г.Я. — Підвищення якості та забезпечення екологічної безпечності вибілених бавовняних білизняних текстильних матеріалів.