ISSN 2225-7551

Вісник Чернігівського державного технологічного університету, серія "Технічні науки" є архівним виданням, нові випуски не видаються.

Нові статті приймаються в науковий журнал "Технічні науки та технології".

 

Засновник та видавець: Чернігівський національний технологічний університет.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14994-3966 ПР від 05.03.2009 р.

Рік заснування: 1996.

Періодичність видання - 4 рази на рік.

Мова статей: українська, російська, англійська.

Географія авторів: необмежена.

Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в області техніки; журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК.

Рубрики:

1. Механіка
2. Механохімія
3. Інтегровані технології машинобудування та автотранспорту
4. Технології зварювання
5. Інформаційно-комп’ютерні технології
6. Енергетика
7. Технології харчопереробної промисловості
8. Технології збереження природного середовища
9. Технології легкої та харчової промисловості
10. Технології легкої та харчової промисловості і збереження природного середовища
11. Технології деревообробної, легкої та харчової промисловості і збереження природного середовища
12. Інформаційні технології
13. Технології обробки деревини
14. Технології легкої промисловості
15. До 20-річчя чернігівського відділення інженерної академії України
16. Технології легкої та харчопереробної промисловості
17. Технології охорони праці та природокористування
18. Технології деревообробної, легкої та харчової промисловості

Головний редактор:
- Казимир Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Чернігівського національного технологічного університету.

Заступник головного редактора:
- Пилипенко Олег Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри основ конструювання машин Чернігівського національного технологічного університету.

Члени редакційної колегії:
- Болотов Геннадій Павлович, доктор технічних наук, професор кафедри зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій Чернігівського національного технологічного університету;
- Волков Ігор Володимирович, доктор технічних наук,  професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту електродинаміки НАН України;
- Enrique Romero-Cadaval, Doctor of Science, Professor, Main Researcher in Power Electrical & Electronic Systems R&D Group, University of Extremadura, Badajoz, Spain;
- Ilya Galkin, Doctor of Science, Professor, Editor in-Chief of the Scientific Journal “Electrical, Control and Communication Engineering”, Riga Technical University, Riga, Latvia;
- Dmitri Vinnikov, Doctor of Science, Senior Researcher, Head of Power Electronics R&D Group, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia;
- John N. Davies, Professor, Department of Computer Science, Glyndwr University, Wrexham, U.K;
- Zheleznyak Mark, Professor, Institute of Environmental Radioactivity, Fukushima University, Japan;
- Денисов Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислової електроніки Чернігівського національного технологічного університету;
- Дубенець Віталій Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної механіки Чернігівського національного технологічного університету;
- Дудла Іраїда Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності Чернігівського національного технологічного університету;
- Кальченко Володимир  Віталійович, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної  роботи Чернігівського національного  технологічного університету;
- Кальченко Віталій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування і автомобілів Чернігівського національного технологічного університету;
- Литвинов Віталій Васильович,  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії;
- Міхал Вархола, професор, Президент Академічного співтовариства Михайла Балудянського, Словаччина;
- Сенько Віталій Іванович, доктор технічних наук, професор  кафедри теоретичних основ електротехніки Національного технічного університету України „КПІ”;
- Сиза Ольга Іллівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри харчових технологій, хімії, та безпеки життєдіяльності Чернігівського національного технологічного університету;
- Скоробогатова Валентина Іванівна, доктор технічних наук, професор, перший проректор Чернігівського національного технологічного університету;
- Харченко Геннадій  Костянтинович, доктор технічних  наук, професор, провідний науковий  співробітник Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України;
- Чередніченко Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин і апаратів легкої промисловості Чернігівського національного технологічного університету.

Випуски журналу
  Архівні:                              
 • №4 (53), 2011 (pdf | html)
 • №1 (55), 2012 (pdf | html)
 • №2 (57), 2012 (pdf | html)
 • №3 (59), 2012 (pdf | html)
 • №4 (61), 2012 (pdf | html)
 • №1 (63), 2013 (pdf | html)
 • №2 (65), 2013 (pdf | html)
 • №3 (67), 2013 (pdf | html)
 • №4 (69), 2013 (pdf | html)
 • №1 (71), 2014 (pdf | html)
 • №2 (73), 2014 (pdf | html)
 • №1 (77), 2015 (pdf | html)
 • №2 (78), 2015 (pdf | html)
 • №3 (51), 2011 (pdf )
 • №2 (49), 2011 (pdf )
 • №1 (47), 2011 (pdf )


Відвідувачів сьогодні: 13, Переглядів сьогодні: 17
Відвідувачів в цьому місяці: 419, Переглядів в цьому місяці: 2180