ISSN 2225-7551

№2 (65), 2013 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Пилипенко О.І., Полуян А.В. — Комплексне оцінювання аналізу руху ролика ланцюга за допомогою програмного продукту solidworks.
2. Алексєєвський Д.Г. — Аналіз ефективності моментного управління електромеханічною системою веу.
3. Бойко С.В. — Автоматизація підготовки виробництва корпусних деталей методом зворотного інжинірингу.
4. Кондель В.М., Шевчук М.М., Холодков Р.Т. — Дослідження раціональних перерізів стиснутих елементів конструкцій та деталей машин.
5. Булах І.О., Глоба О.В. — Аналіз методів неруйнуючої дефектоскопії виробів з композиційних матеріалів.

МЕХАНОХІМІЯ

6. Приступа А.Л. — Особливості розрахунку часткових ємностей для моделювання теслівських процесів при бездротовій передачі енергії.
7. Анісімов В.В., Єрмаков П.П. — Дослідження процесу кавітації в зануреному соплі.
8. Лазарєв Т.В., Радич Ю.В., Шилович Т.Б. — Експериментальні дослідження фізико-хімічних процесів при піролізі торфу.
9. Дубенець В.Г., Савченко О.В. — Оптимізація параметрів багатошарових пластин з електров’язкопружних матеріалів .

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

10. Федориненко Д.Ю. — Якість системи керування положенням шпинделя з гідростатичними опорами регульованого типу.
11. Венжега В.І., Рудик А.В., Рудик В.А. — Експериментальні дослідження точності формоутворення торців.
12. Чуприна В.М. — Динамічні розрахунки верстатів та їх вузлів за методом кінцевих елементів у сапр.
13. Макатьора Д.А. — Визначення погонного зусилля різання мікропористої гуми ножем із двосторонньою заточкою.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

14. Бондаренко І.С. — Прецизійне дифузійне паяння алюмінієвих сплавів.
15. Березін Л.Я. — Обладнання для проведення процесу зварювання в зовнішіх електричних полях високої напруги.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

16. Казимир В.В. — Багатоагентне керування електронним пучком в установках електронно-променевого зварюванняx.
17. Литвинов В.В., Богдан І.В., Слівко К.С. — Інструментальні засоби верифікації моделей програмного забезпечення.
18. Вавіленкова А.І. — Програмне забезпечення для виявлення текстових документів, ідентичних за змістом.
19. Гумен М.Б. — Методи комп’ютерного оброблення зображень та сфери їх раціонального застосування.
20. Двоєглазова М.В., Скітер І.С. — Розроблення архітектури системи підтримки прийняття рішень для аналізу інтеграції інформаційних систем.
21. Риндич Є.В. — Архітектура захищеної системи голосового конференц-зв’язку в ір-мережах.
22. Семко В.В. — Логіко-математична модель опису простору рішень.
23. Ярмілко А.В. — Використання методів візуалізації у діагностиці та управлінні електронно-променевим мікрообробленням оптичних матеріалів.
24. Кряжич О.О., Захматов В.Д. — Підхід до перевірки відповідності моделі управління імпульсними засобами багатопланового захисту.

ЕНЕРГЕТИКА

25. Лежнюк П.Д., Кравчук С.В. — Оптимізація схем під’єднання нетрадиційних і відновлювальних джерел електроенергії в електричних мережах.
26. Шкрабець Ф.П., Красовський П.Ю. — Аналіз впливу параметрів повітряних леп на технічні втрати при транспортуванні електроенергії.
27. Яндульський О.С., Мацейко В.В. — Підвищення якості роботи енергосистем засобами систем гнучких передач змінного струму.
28. Баженов В.А., Сулейманов В.М., Кацадзе Т.Л. — Формування проектних рішень розвитку електроенергетичних систем.
29. Зайцев С.В., Приступа В.В., Василенко В.М. — Оцінювання завадозахищеності безпровідних мереж із сигналами ofdm з внутрібітовою псевдовипадковою перебудовою піднесучих частот.
30. Заровський Р.В. — Оптимізація за швидкодією системи стабілізації напруги з широтно-імпульсною модуляцією першого роду.
31. Труніна Г.О., Тимохіна А.О., Марченко А.А. — Модель регулятора напруги розподільної електричної мережі .
32. Собуцький В.О., Бура В.С. — Методика математичного моделювання виробничо-промислової ситуації в системі магістральних електромереж як елементу міської інфраструктури.
33. Довгалюк О.М., Піротті О.Є., Шевченко С.Ю. — Особливості вибору обмежувачів перенапруги в мережах 6-35 кв.
34. Жиленков А.О., Чорний С.Г. — Адаптивна система управління активного фільтра з модульною топологією.

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

35. Іванишин В.А., Шпилька С.М. — Результати інженерно-геологічних вишукувань під будівництво житлового будинку з підземним паркінгом: польові і лабораторні вишукування.
36. Зінченко Ю.С., Гуменюк О.Л., Шупило К.О., Семенюк О.Ю. — Використання барвників вітчизняними виробниками харчової продукції.