ISSN 2225-7551

№2 (73), 2014 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Коваль В.І., Бадай М.В. — Дослідження наукової діяльності видатних учених-механіків чернігівщини.
2. Часов Д.П. — Вплив кута атаки додаткової лопаті на рушійну силу шнекового конвеєра.

МЕХАНОХІМІЯ

3. Воробйова М.І., Півоваров О.А. — Формування колоїдних наночасток срібла з водних розчинів agno3 під дією контактної нерівноважної плазми.
4. Горбенко П.К., Ковтун А.О., Рогоза О.В., Шоломій Ю.Є. — Дослідження радіаційних дефектів у кристалах kcl чистих та з домішкою іонів li+ та na+.
5. Єрошенко А.М., Кремчанін Є.М. — Програмування електроерозійної обробки в середовищі delcam.
6. Воробйова В.І., Чигиринець О.Е., Фатєєв Ю.Ф. — Синергетичний вплив нітрогеновмісних органічних сполук на протикорозійні властивості екстракту шроту ріпаку.
7. Комаха В.О. — Реологічні властивості водних суспензій карбонату кальцію модифікованих пар.
8. Трус І.М., Макаренко І.М., Шаблій Т.О. — Опріснення шахтних вод з високою жорсткістю при використанні електродіалізу.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

9. Кальченко В.І., Слєднікова О.С., Кальченко Д.В., Музичка Д.Г. — 3d-моделювання інструментів та формоутворення при шліфуванні торців непереточуваних прямокутних пластин орієнтованим кругом.
10. Жарій Я.В., Веремей Г.О. — Модель оптимізації процесу дефектації відновлюваних сідел клапанів у газорозподільному механізмі.
11. Космач О.П. — Статистичні характеристики розподілу модельних сигналів акустичної емісії при зміні швидкості обертання вузла тертя із композиційних матеріалів.
12. Міщенко М.В., Пасов Г.В. — Аварійний ремонт дизельного двигуна газ-544 і його модифікацій у польових умовах внаслідок конструктивного прорахунку.
13. Сапон С.П. — Моделювання траєкторій руху шпинделя на регульованих гідростатичних опорах.
14. Хоменко І.М. — Про побудову зовнішньої швидкісної характеристики автомобільного двигуна розрахунковим методом.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

15. Болотов М.Г., Руденко М.М. — Застосування тліючого розряду з порожнистим катодом у процесах поверхневої обробки металів (огляд).
16. Новомлинець О.О., Олексієнко С.В., Завальна І.В., Половецький Є.В. — Прецизійне електроконтактне точкове зварювання металевих матеріалів.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

17. Косолап А.І., Довгопола А.О. — Сферична кластеризація даних.
18. Литвинов В.В., Мойсеєнко О.П. — Формування кластерів при роботі з неієрархічними методами кластерного аналізу.
19. Вавіленкова А.І. — Аналіз методів пошуку синонімів в електронних документах.
20. Гумен М.Б., Гумен Т.Ф. — Передача даних у телеметричних системах із застосуванням технології mesh lite.
21. Зайцев С.В. — Математична модель нечіткого декодування турбокодів.
22. Мехед Д.Б. — Захист інформації на підприємстві.
23. Ткач Ю.М. — Побудова нечітких когнітивних карт для оцінки інформаційних ризиків вищого навчального закладу.
24. Назарук В.Д. — Використання багаточастотних кодових конструкцій без збігу частотно-часових елементів для побудови фізичного рівня систем бездротового доступу .
25. Задорожній А.О. — Класифікація і методи усунення невизначеностей у моделях при індуктивному і дедуктивному підходах до їх створення.
26. Казимир В.В., Мокрогуз A.O. — Інформаційні технології біометричного захисту для мобільних пристроїв.

ЕНЕРГЕТИКА

27. Алексєєвський Д.Г., Бурова А.О., Буров О.М., Кулаков С.О. — Визначення коефіцієнта перетворення потужності електромеханічної системи веу з аеродинамічним мультиплікуванням.
28. Іванець С.А., Красножон О.В. — Використання нечіткої логіки в системах відстеження точки максимальної потужності фотоелектричних перетворювачів.

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

29. Дудла І.О., Соболь О.М., Яковенко А.М. — Аналіз споживчих вимог до вовняних тканин.
30. Герасименко Т.М., Ладанюк А.П. — Математичне моделювання процесу сушіння солоду як об’єкта регулювання температури та вологості.
31. Отрошко В.А., Мережко Н.В. — Оцінювання відповідності дитячого взуття.
32. Победаш М.М., Сидоренко О.В. — Шляхи стабілізації споживчих властивостей рибних пресервів на основі дрібних оселедцевих риб.

ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

33. Зацерковний В.І., Лисецький Ю.М., Сивик Д.О., Кривоберець С.В. — Використання геоінформаційних технологій у санітарно-гігієнічному моніторингу територій (на прикладі чернігівської області).
34. Іващенко Т.Г., Індже І.Д. — Екологічні аспекти технологій утилізації фосфогіпсу.
35. Таірова Т.М. — Математичне моделювання показників оцінювання виробничого травматизму у вугільній галузі.
36. Крупко В.А. — Аналіз можливостей утилізації осаду очисних споруд.
37. Лінючев О.Г., Мірошниченко Ю.С., Лінючева О.В., Гомеля М.Д. — Апаратно-технічне забезпечення для визначення рівня забруднення хлором повітряного середовища.