ISSN 2225-7551

№4 (69), 2013 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Балюнов О.О. — Деякі результати дослідження пружного стану гнучкої пластини в магнітному полі.
2. Космач О.П. — Кластерний аналіз параметрів сигналу акустичної емісії під час тертя поверхонь з композиційних матеріалів.
3. Волик В.С., Черніков Б.І. — Геометрія утворення світлових відблисків на поверхнях технічних форм.
4. Горбатко О.О. — Моделювання twill-структури армування тканого текстильного полімерного композиційного матеріалу зі скловолокнами.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

5. Амелін М.Ю., Котило О.В., Малигін Б.В. — Підвищення надійності систем гідротранспорту за рахунок магнітно-імпульсного оброблення в умовах граничного зношення.
6. Федориненко Д.Ю. — Оптимізація проектування високошвидкісних гідростатичних опор регульованого типу.
7. Михайлов М.I. — Вплив статистичних параметрiв змiнних багатогранних пластин на контактнi напруги з корпусом збiрного iнструмента.
8. Кальченко Д.В., Подзолкін І.О., Киянець А.П. — Дослідження двохповодкового двобічного фрикційного приводу деталі при круглому шліфуванні ступінчастих валів.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

9. Пентегов І.В., Максимов С.Ю., Ляхова І.В., Сидорець В.М., Римар С.В. — Розплавлювання покритого зварювального електрода при підводному дуговому зварюванні.
10. Гаєвський О.А., Стреленко Н.М., Коваленко В.Л. — Дослідження впливу зварювальних флюсів та їх компонентів на стабільність існування дугового розряду.
11. Половецький Є.В., Завальна І.В., Новомлинець О.О. — Особливості отримання нероз’ємних з’єднань у процесі виготовлення термоелементів.
12. Олексієнко С.В., Куликовський Р.А., Мартиненко В.О. — Вплив електропереносу на дифузійну кінетику в системі al-si-al.
13. Прохоренко В.М., Гаєвський В.О. — Розрахунок ймовірності виконання вимог до пористості для одиничної ділянки зварного шва.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

14. Мойсеєнко О.П., Литвинов В.В. — Svm при класифікації різномовних текстів.
15. Вервейко О.І. — Віртуальний вимірювач функції короткочасної нестабільності частоти.
16. Вітюк Д.С., Воробйов В.В., Піх С.В., Волокита А.М. — Дослідження ефективності приватної хмарної системи для обчислень кредитного скорингу.
17. Мухін В.Є. — Структурна організація маршрутизатора для багатоканальних комп’ютерних систем.
18. Нікітенко Є.В. — Програмна система пошуку несправностей у складних електронних пристроях.
19. Сєнько С.О., Роговенко А.І. — Особливості використання генераторів вихідних кодів на мові опису апаратури.
20. Григор’єв К.М. — Методи надійної доставки відеосигналів високої якості.
21. Дрозд О.П., Тевкун М.В., Посадська І.С., Казимир В.В. — Методи збору даних для оцінки якості системи дистанційного навчання.
22. Пріла О.А. — Алгоритм планування завдань у грід-середовищі на базі методу динамічного програмування.

ЕНЕРГЕТИКА

23. Скоробогатова В.І., Кулик Б.І. — Особливості режиму роботи діючих електричних мереж з врахуванням реактивної складової потужності.
24. Марченко А.А., Хоменко О.В., Яндульський О.С. — Аналіз режимів роботи електричної мережі з розосередженою генерацією сес.
25. Єршов Р.Д., Ревко А.С., Наумов Д.О. — Дослідження енергоефективності в системах розподіленого електроживлення за допомогою комбінованого алгоритму розрахунку показників, який працює у складі вбудованої системи.
26. Степанчук С.М., Гордієнко В.В., Городній О.М. — Порівняння енергетичної ефективності паралельних квазірезонансних імпульсних перетворювачів, які перемикаються при нульовому струмі.

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

27. Дудла І.О. — Складові системи технічного регулювання щодо оцінювання ювелірної продукції в україні.
28. Болотов М.Г. — Аналітичний огляд основних причин та наслідки аварій будівель та споруд, що сталися на території україни за останні п’ять років.
29. Череднікова О.О., Гавриленко Н.І., Жарій Я.В. — Особливості управління ризиками появи неякісної продукції.
30. Коваль Т.В. — Математична модель напруженого стану торцевої зони пиломатеріалів у процесі її сушіння.
31. Марченко Н.В. — Особливості технології пиляння деревини на радіальні пиломатеріали.
32. Медведкова І.І. — Деякі особливості математичного моделювання процесу сушіння культивованих грибів.
33. Лукомський Ю.О., Молоканова Л.В. — Зміни мінерального складу січених напівфабрикатів при варіації сировинних компонентів.
34. Мережко Н.В., Отрошко В.А. — Підвищення формостійкості дитячого взуття.