ISSN 2225-7551

№3 (67), 2013 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Косолап А.І. — Математичне моделювання та глобальна оптимізація.
2. Полуян А.В., Пилипенко О.І. — Порівняльний аналіз динаміки ланцюгової передачі в металевому та полімерному виконанні.
3. Космач О.П., Філоненко С.Ф. — Моделювання сигналів акустичної емісії при терті та зношуванні поверхонь із композиційних матеріалів.
4. Грицюк В.Ю. — Рух тіла по балці з урахуванням дефектів поверхні балки.
5. Чередніков О.М., Борисов О.О., Семеняко О.Г. — Технологічне забезпечення якості маложорстких кілець при обробленні поверхневим пластичним деформуванням.
6. Самчук В.В. — Підвищення якості отворів у корпусних виробах із полімерних композитних матеріалів (пкм) при механічному обробленні.
7. Деркач О.Л., Дубенець В.Г., Савченко О.В. — Нестаціонарні коливання балки з електров’язкопружними дисипативними накладками.

МЕХАНОХІМІЯ

8. Савченко О.М., Квашук Ю.В., Сиза О.І. — Механізм дії інгібіторів корозії на основі рослинної сировини.
9. Купчик О.Ю. — Зондирование модифицированной поверхности с18 индикаторами райхардта в условиях мжх.
10. Сатюков А.І., Ушаков В.Г., Приступа А.Л. — Вплив рентгенівського випромінювання на деякі властивості германію, легованого міддю.
11. Колесник Є.В., Клименко А.В., Ситар В.І. — Дослідження і вибір оптимальних технологічних параметрів формування фенілонових покриттів.
12. Гомеля М.Д., Петриченко А.І., Трус І.М. — Нейтралізація перміату зворотно-осмотичного опріснення води під час її попереднього оброблення на катіоніті в кислій формі.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

13. Кальченко Д.В., Кальченко В.І. — Модульне 3d-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями ступінчастого вала і круга.
14. Шелепко О.В., Сапон С.П., Кириченко А.М. — Кінематика п’ятикоординатного верстата з паралельною структурою.
15. Федориненко Д.Ю. — Аналіз точності оброблення на верстаті з регульованими шпиндельними гідростатичними опорами.
16. Ковров О.М., Єрошенко А.М. — Комплексне використання cad/cam/cae систем у проектуванні та виготовленні прес-форм для лиття деталей зі складними криволінійними поверхнями.
17. Козленко М.І. — Аналіз спектральних та статистичних характеристик сигналу датчика нахилу автономного мобільного робота.
18. Кобринець А.К., Хоменко І.М. — Моделювання гідродинамічних процесів у радіальному підшипнику ковзання.
19. Бойко С.В., Дзюба Д.І. — Проблеми усунення пошкоджень підповерхневого шару при обробленні великої оптики.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

20. Петрушинець Л.В., Фальченко Ю.В., Харченко Г.К. — Особливості дифузійного зварювання у вакуумі інтерметалідного сплаву на основі γ-tial.
21. Берднікова О.М., Сидорець В.М., Хаскін В.Ю., Бушма О.І. — Технологические особенности высокоскоростной лазерно-плазменной сварки тонколистовых изделий.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

22. Несхозієвський А. В., Несхозієвська Т. М., Киричок П.О. — Процеси автоматизації управління якістю в поліграфічному обладнанні.
23. Трейтяк В.В., Толбатов С.В., Павленко П.М. — Модель критерію ефективності сучасних методів аналізу робіт.
24. Заровський Р.В. — Технічна архітектура системи автоматизації управління процесами рослинництва в агрофірмі.
25. Кривоберець С.В., Зацерковний В.І. — Аналіз можливості підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва при застосуванні геоінформаційних технологій у задачах управління.
26. Нікітенко Є.В. — Аналіз методів діагностики на рівні функціональних блоків.
27. Скакаліна О.В. — Організація ефективного виконання запитів у реляційних базах даних.
28. Козьяков С.В. — Модель визначення видів мотивації іт-фахівця промислового підприємства.
29. Кудряшов А.А. — Zigbee позиціонування, що базується на часі польоту сигналу.
30. Бальченко І.В., Клименко В.П., Литвинов В.В. — Особенности информационных технологий управления сельскохозяйственным предприятием.
31. Гречанінов В.Ф., Казимир В.В. — Особенности алгоритмов передислокации ресурсов для борьбы с чрезвычайными ситуациями на потенциально опасных объектах.

ЕНЕРГЕТИКА

32. Городній О.М., Бойко С.М., Михайличенко Д.А., Сінчук О.М. — Особливості експлуатації автономної вітроенергетичної установки в підземних гірничих виробках залізорудних шахт.
33. Яндульський О.С., Мацейко В.В., Марченко А.А., Хоменко О.В. — Підвищення ефективності роботи центрального регулятора сарчп при регулюванні частоти та перетоків потужності в оес україни.
34. Синенко М.А. — Ефективний тензор діелектричної проникності вертикально орієнтованих сегнетоелекричних рідких кристалів з деформованою спіраллю.

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

35. Хікмет Назім огли Мамедов, Назіф Бадалов, Цибуля С.Д. — Інтегральна інформаційна система ідентифікації забруднення морської поверхні каспійського моря.
36. Єфіменко Н.А. — Моделювання технологічних схем контролю якості комбікормових виробництв.
37. Ракова В.П., Кудінова О.В. — Вдосконалення асортименту спредів з підвищеною біологічною цінністю.
38. Павленко Н.В., Мольченко Я.А., Савченко О.М., Челябієва В.М. — Дослідження протимікробної дії харчових добавок з нативними біоцидними властивостями.
39. Кучинська А.М. — Наукові засади вибору рослинної сировини для підвищення харчової цінності пива.
40. Іванишин В.А., Бугай В.Г., Пеньковець О.О. — Результати інженерно-геологічних вишукувань під будівництво житлового будинку з підземним паркінгом: фізико-механічні властивості ґрунтів за даними статичного зондування.