ISSN 2225-7551

№1 (77), 2015 Технічна серія

МЕХАНІКА

1. Балюнов О.О. — Дослідження магнітопружного стану циліндричної панелі залежно від радіуса.
2. Болотов М.Г., Ганєєв Т.Р., Прибитько І.О. — Дослідження механічних властивостей та структурної неоднорідності цегли.
3. Пасов Г.В., Венжега В.І. — Анімаційне моделювання кульково-гвинтових передач для створення прямолінійного поступального руху.

МЕХАНОХІМІЯ

4. Бондарь О.С., Курмакова І.М., Макей О.П. — Інгібувальна дія соку aloe vera та композицій на його основі при корозії маловуглецевої сталі.
5. Горбенко П.К., Ковтун А.О., Рогоза О.В., Шоломій Ю.Є. — Термолюмінесценція опромінених рентгенпроменями кристалів kcl та kcl:licl.
6. Комаха В.О., Свідерський В.А. — Енергетичний стан поверхні модифікованих карбонатних наповнювачів.

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

7. Войтенко В.П., Рудаков С.О. — Визначення серцевої активності вбудованим датчиком тиску апарата для гемодіалізу.
8. Міщенко А.В. — Питання інформаційної безпеки в аспекті підвищення цільової ефективності авіатранспортного комплексу.
9. Нежурін В.І., Абрамов С.О. — Вдосконалення печей ресурсозберігаючих технологій в умовах машинобудівного виробництва.
10. Рудик А.В., Венжега В.І., Рудик В.А. — Продуктивність високоефективного поздовжнього глибинного шліфування поверхонь обертання периферією та торцем орієнтованого абразивного інструменту.
11. Деркач О.Л. — Розрахунок нестаціонарних коливань транспортного засобу з п’єзоелектричними активними накладками при випадковому кінематичному збудженні.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

12. Лаврова О.В. — Розроблення універсальної кінематичної схеми пристрою для наплавлення під флюсом стрічковим електродом з керуючим перенесенням електродного металу.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

13. Казимир В.В., Харченко М.В. — Управляючі bеб-портали та їх властивості.
14. Литвинов В.В., Богдан І.В. — Автоматизована система верифікації моделей об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення.
15. Двоєглазова М.В. — Дослідження процесу функціонування інтегрованої інформаційної системи підприємства та проекту.
16. Зарiцький О.В., Судік В.В. — Класифікація сучасних інформаційних систем моделювання та управління людськими ресурсами.
17. Крячок С.Д. — Зрівноваження полігонометричних мереж, побудованих зустрічними ходами.
18. Нестеренко С.О. — Алгоритм зшивання полігональних сіток.
19. Соломаха В.В., Верьовко М.В., Соломаха І.В. — Дослідження алгоритмів симетричних криптосистем.
20. Казимир В.В., Карпачев І.І. — Функціональна безпека архітектури мобільної операційної системи android.
21. Литвинов В.В., Скакаліна О.В. — Методи нечіткої логіки при мінімізації ризиків іт-проектів.

ЕНЕРГЕТИКА

22. Гусев О.О. — Модель трирівневого квазі-імпедансного інвертора для малого сигналу.
23. Михайленко В.В., Сапегін А.П., Остапчук Ю.Ю., Куник Ю.І. — Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шестизонним регулюванням вихідної напруги при врахуванні втрат у ключових елементах.
24. Михайленко В.В., Чуняк Ю.М., Остапчук Ю.Ю., Ніколаєва К.А. — Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шістнадцятизонним регулюванням вихідної напруги.
25. Приступа А.Л., Галюга А.В. — Оцінювання діючих методик розрахунку технологічних витрат електричної енергії в розподільних електричних мережах.
26. Ревко А.С., Грозов С.Ю. — Стабілізатори струму на основі квазірезонансних перетворювачів.
27. Кулик Б.І. — Алгоритм управління засобами штучної компенсації реактивної потужності в діючих електричних системах.

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

28. Притульська Н.В., Антюшко Д.П., Кучинська А.М. — Дослідження змін фізико-хімічних показників якості продуктів для ентерального харчування.
29. Гуменюк О.Л., Ксенюк М.П., Журок І.М., Дорожинська М.В. — Розроблення рецептури хліба з використанням лляного шроту.
30. Купчик О.Ю., Буяльська Н.П. — Визначення важких металів у чаї методом інверсійної вольтамперометрії.

ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

31. Квашук Ю.В., Сиза О.І., Савченко О.М. — Рослинні екстракти у протикорозійному захисті систем водопостачання.
32. Крупко В.А., Клінцов Л.М. — Моніторинг стану земельних ресурсів для організації їх ефективного використання.
33. Зацерковний В.І. — Впровадження геоінформаційних технологій у моніторинг стану мисливських господарств.